Зміст

Розділ І. АРХІТЕКТУРНА ТА МІСТОБУДІВНА СПАДЩИНА

Розділ ІІ. АРХЕОЛОГІЧНА, ІСТОРИЧНА, ЛАНДШАФТНА, НАУКОВА І ТЕХНІЧНА СПАДЩИНА

Розділ ІІІ. ПАМ’ЯТКООХОРОННА СПРАВА

Розділ ІV. МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПАМ’ЯТКООХОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень / Випуск 6.— Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. — 576 с. : рис., табл., фото.  ISBN 978-611-533-002-7

© Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень, автори, 2011  © ДП «ДКФ», оригінал-макет, 2011

Зміст

Розділ І. МІЖНАРОДНЕ ПАМ’ЯТКООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Розділ ІІ. АРХІТЕКТУРНА ТА МІСТОБУДІВНА СПАДЩИНА

Розділ ІІІ. АРХЕОЛОГІЧНА ТА ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА

Розділ ІV. НАУКОВА І ТЕХНІЧНА СПАДЩИНА

Розділ V. ПАМ’ЯТКООХОРОННА СПРАВА

Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень / Випуск 5. – К.: Фенікс, 2007- 488 с.  ISBN 978-966-651-543-1

© Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень, автори, 2007  © Видавництво „Фенікс”, оригінал-макет, 2007

Зміст

Редакційна колегія

Вступне слово

Розділ I. МІЖНАРОДНІ ПАМ`ЯТКООХОРОННІ АКТИ

Розділ II. ПАМ’ЯТКООХОРОННА СПРАВА

Розділ III. АРХІТЕКТУРНА ТА МІСТОБУДІВНА СПАДЩИНА

Зміст

Редакційна колегія

Вступне слово

Основні напрями діяльності та перспективи НДІ пам’яткоохоронних досліджень

Розділ I. МІЖНАРОДНЕ ПАМ’ЯТКООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Розділ II. АРХІТЕКТУРНА ТА МІСТОБУДІВНА СПАДЩИНА

Розділ III. АРХЕОЛОГІЧНА ТА ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА

Розділ IV. НАУКОВА І ТЕХНІЧНА СПАДЩИНА

Розділ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ РОЗРОБКИ НДІ ПАМ’ЯТКООХОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ