Праці науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Випуск 3

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І МІЖНАРОДНЕ ПАМ’ЯТКООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

І.О. Касяненко. Методичні рекомендації щодо підготовки пропозиції на занесення пам’яток до Списку всесвітньої спадщини

Сандомерська декларація

Віденський меморандум

Декларація про зберігання історичних міських ландшафтів

РОЗДІЛ ІІ АРХІТЕКТУРНА ТА МІСТОБУДІВНА СПАДЩИНА

О.М. Сердюк. Деякі особливості планування розвитку території Києва ХІХ – початку ХХ ст.

О.Г. Мокроусова, Т.В. Скібіцька. Рідкісна пам’ятка „північного модерну” в Києві по вул. Червоноармійській, 14 (у контексті історії формування забудови садиби 1858—1912 рр.)

В.П. Мельник. Збереження культурної спадщини. Переяславський Вознесенський собор

В.В. Корнієнко. Пам’ятки епіграфіки південно-східного фасаду північної сходової вежі Софії Київської в контексті її побудови

Л.В. Прибєга. До питання визначення та класифікації об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини

Л. Набок. Історія містобудівництва Переяслава: ХVІІ—ХХ ст.

Т.В. Кербуд. Історія реставрації будинку Генерального судді В. Кочубея в м. Батурині

О.В. Харлан. Природно-кліматичні фактори і територіально-історичні передумови виникнення архітектурно-планувальних традицій на території

колишніх Вольностей Запорозьких

Л.В. Томілович. Парк „Олександрія”: особливості розпланування і стилістики

Т.В. Скібіцька. Архітектор Іван Іванович Бєляєв (1872—1913). Біографічний нарис

В.В. Вечерський. Гетьман К. Розумовський і пам’ятки пов’язані з його діяльністю

О.О. Зливкова, І.В. Шулешко. „Соцмісто”. До історії забудови Київського Лівобережжя

В.О. Ленченко. Луганщина та Південна Україна у картографії ХVІІ—ХІХ ст.

РОЗДІЛ ІІІ АРХЕОЛОГІЧНА ТА ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА

О.О. Попельницький, Р.М. Осадчий. Археологічні та етнографічні заповідники Великопольського і Нижньоселезького воєводства Польщі

Д.Я. Вортман. Читаючи топонімічний довідник

Т.А. Бобровський, С.А. Балакін. Археологічні дослідження на території Ближніх печер Києво-Печерської лаври у 2006 р.

М.Ю. Ващенко. До інтерпретації однієї давньоруської споруди на території „Міста Володимира” у Києві

РОЗДІЛ ІV НАУКОВА І ТЕХНІЧНА СПАДЩИНА

В.Й. Штрайхер, В.П. Ієвлева. Пам’ятка всесвітнього значення – Дуга Струве в межах України

В.П. Ієвлева. Міжнародний досвід створення музеїв із застосуванням об’єктів науки і техніки

РОЗДІЛ V ПАМ’ЯТКООХОРОННА СПРАВА

П.М. Калугін. Методичні рекомендації щодо уніфікації найменувань пам’яток історії та монументального мистецтва відповідно до чинного пам’яткоохоронного законодавства

Л.Є. Савостіна. Про затвердження нової форми статистичної звітності (адміністративні дані) „Звіт про нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини”

Є.Ф. Зубкова. База даних нерухомих пам’яток культурної спадщини в Україні

О.О. Попельницький. Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об’єктів монументального мистецтва

Т.В. Скібіцька, І.В. Шулешко. Методичні рекомендації щодо розроблення історичних (історико-архітектурних) довідок

О.М. Сердюк, І.В. Шулешко. Методичні рекомендації щодо визначення засад застосування критеріїв грошової оцінки нерухомих пам’яток