Праці науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Випуск 7

ЗМІСТ

Дудкіна Л.М., Жарких М.І. Пам’яті Валерія Павловича Дудкіна (1943 – 2011)

Вайнер Б.М  Мій друг Валерій ДУДКІН

Розділ І. Міжнародний досвід

Кириленко Л.М. Міжнародні документи з питань збереження культурної спадщини Паризька декларація «Про культурну спадщину як рушійну сілу розвитку» «Дублінські принципи спільні принципи».

Спільні принципи ІСОМО8-ТІССШ щодо збереження спадщини промислових об’єктів, споруд, зон і ландшафті

Принципи Валлетти з охорони та управління історичними містами, селищами і міськими районами

Заключне комюніке. Результати 17-ї Генеральної Асамблеї ІСОМОS

Розділ II . Архітектурна, містобудівна, археологічна, історична, ландшафтна спадщина

Біленкова С.В. Чернівецький період творчого життя віденського архітектора ГУБЕРТА ҐЕССНЕРА

Бобровський Т.А. Спелео-археологія як галузь археологічної науки

Жам О. Життя, присвячене збереженню та популяризації історико-культурної спадщини

Денисенко Г.Г. Підготовка «Зводу пам’яток історії та культури України»: регіональний аспект

Закружецька А.Ю. Інвентаризація пам’яток археології міста Переяслав-Хмельницький

Звіряка А.І. Білгород-Дністровська (Аккерманська) фортеця

Зливкова О.О. Основні етапи історико-містобудівного розвитку м. Києва

Могитич Р.І. Про власні назви кам’яниць Львівського середмістя

Стріленко Ю.М. Богданова церква – дослідження первісного вигляду під час реставрації 2006-2007 рр.

Томілович Л.М. Історичні садиби Житомирської області: проблеми дослідження, збереження, використання

Черновол С.Є., Осадчий Р.М., Цегельний О.О. Унікальна пам’ятка військової техніки комплексу пам’ятників воїнам Південно-Західного фронту в Полтавській області

Охріменко Г.В. Західна Волинь – Припонтида: етнокультурні контакти

Харлан О.В. Ставрографічний комплекс церкви села Сошиновка на Верхньодніпровщині

Розділ III . Пам’яткоохоронна справа

Вечерський В.В. Охорона культурної спадщини у новому генеральному плані м. Києва

Вара О.А. Історико-культурні заповідники Міністерства культури України. Сучасний стан, проблеми та актуальні питання розвитку.

Градун Е.Ю. Паспортизація пам’яток Шевченківського національного заповідника у м. Каневі

Попельницький О.О. Досвід паспортизації об’єктів народної архітектури Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини

Савостіна Л.Є. Порядок обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини. Реалії та перспективи

Серджиус Чиокану. Охрана культурного наследия республики Молдова на современном зтапе

Семенчук А.О. Паспортизація нерухомих пам’яток та об’єктів історико-культурної спадщини: аналіз форм облікової документації (досвід Радянського Союзу, України та Російської федерації

Розділ IV . Матеріали міжнародної наукової конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень», м. Київ, 2011 р.

Вара О.А., Єрзіна І.В. Інвентаризація об’єктів культурної спадщини комплексу Свято-Покровського жіночого монастиря в м. Києві

Звіряка А.І. Методика визначення предмета охорони ландшафтних об’єктів культурної спадщини

Джос В.С. Проблеми та перспективи подальшого вивчення та збереження петрогліфічного комплексу «Кам’яна Могила»

Кириленко Л.М. Проблеми інтеграції сучасного законодавства у сфері охорони культурної спадщини

Коренюк Ю.О. Сучасний стан фресок XI ст. Михайлівської церкви в Острі

Михальчишин І.Р. Городища Північної України (за матеріалами інвентаризації 2006 – 2010 рр.)

Морозова Е.Б. Предзаводская площадь как памятник эпохи социалистического строительства

Надырова Х.Г. Натурные и азрофотографические исследования средневековых памятников градостроительства Татарстана

Оляніна С.В. Архівні матеріали по втрачених частинах іконостаса церкви Всіх святих над Економічною брамою Києво-Печерської лаври

Осадчий Р.М., Стріленко Ю.М. Особливості складу стародавніх будівельних матеріалів – один із факторів датування пам’яток у процесі архітектурно-археологічних досліджень

Підставка Р.В. Об’єкти Національного заповідника «Замки Тернопілля»: історико-картографічні аспекти дослідження

Пригарин А.А., Субботина Н.Ю. Памятники истории и культуры бывших колоний Николаевской области: опыт этнографического подхода

Рудика Н.М. Охорона пам’яток археології в деяких країнах Східної Європи 495

Сердюк О.М. Історико-культурна значущість традиційної забудови буферної зони ансамблю споруд Софійського собору

Скуридин А.А. Заметки по истории паспортизации памятников города Севастополя в советский период

Стоянов Ф.Ф. Головні тенденції забудови північної частини Куяльницького курорту в XIX – на початку XX ст. (на прикладі дачі Д. А. Розенберга)

Харлан О.В., Єрзіна І.В. Історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» (результати попередніх досліджень]

Чекурков В.В. Археологічні дослідження культурних нашарувань ХУ-ХУШ ст. у місті Дубно

Чернишова В.М., Преображенська Я.М. Національна культурна спадщина Великобританії: шляхи збереження

Швиденко О.О. Пам’ятка архітектури Будинок державної промисловості у Харкові як об’єкт туризму

Шидловський П.С. Проблеми збереження пам’яток археології лівобережжя Нижнього Подесіння

Шпаковський С.М., Маярчак С.П. З досвіду створення проектів меж територій, зон охорони та режимів використання пам’яток археології на Хмельниччині