Праці науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Випуск 4

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І МІЖНАРОДНЕ ПАМ’ЯТКООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Конституція Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури

Декларація IКOMOС про відзначення 50-ї річниці Всесвітньої декларації прав людини

Принципи складання справ документальної фіксації монументальних витворів, архітектурних ансамблів та місць

РОЗДІЛ ІІ АРХІТЕКТУРНА ТА МІСТОБУДІВНА СПАДЩИНА

Сердюк О.М. До питання планувально-просторової організації київського житлового інтер’єру наприкінці ХІХ — поч. ХХ ст.

Вечерський В.В. Українські театральні будівлі віденських архітекторів Ф. Кельнера і Г. Гельмера: історико-архітектурний контекст

Вортман Д.Я., Нікітіна В.І. Маловідомий план околиць Києва 1753 року

Звіряка А.І. Ландшафтні особливості м. Києва

Зливкова О.О., Звіряка А.І. Ландшафтні особливості території Міжнародного дитячого центру „Артек”

Ієвлева В.П. Малоповерхова житлова забудова Києва (робітничі селища) 1930 – 1950-х років

Кондратьєва О.В. Церква святих Кирила і Мефодія: архітектурний скарб епохи модерну на Луганщині

Томілович Л.В. Садиба Енгельгардтів-Моссаковських в с. Будище Звенигородського району Черкаської області: історія створення та значення для вітчизняної культури

РОЗДІЛ ІІІ АРХЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА

Бобровський Т.А. До створення церковно-археологічної музейної експозиції „Історія лаврських печер” в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі

Филиппенко А.А., Кравченко Э.А., Ушаков С.В. Поселение кизил-кобинской культуры „Трактирный мост”

Осадчий Р.М. Історіографія вивчення посуду черняхівської культури

Филипчук М. Природно-топографічні умови розташування Пліснеська

Довгань П. Буський археологічний комплекс: стан та перспективи дослідження

РОЗДІЛ IV ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Денисенко Г.Г. З історії дослідження пам’яток воєнної історії: діяльність громадських організацій на поч. ХХ ст.

Ленченко В.О. Нехворощанський монастир Запорозької Січі

Литвинчук Ж.Г. Роль А.Н. Муравьева в судьбе Андреевской церкви

Мірошниченко М.О. Зображення церковних таїнств (на прикладі Андріївської церкви в Києві)

Янченко Л.В. Наявність проповідницької кафедри у православному храмі

Янчецька О.В. До питання іконографії декору бані християнського храму (на прикладі Андріївської церкви)

РОЗДІЛ V НАУКОВА І ТЕХНІЧНА СПАДЩИНА

Ієвлева В.П. До питання охорони науково-технічної спадщини Києва

Кобзар В.В. Корифей водопровідної справи та архітектор (до 150 річчя від дня народження Василя Івановича Зуєва)

Кобзар В.В. Локальні і відомчі системи водопостачання та водовідведення в м. Києві наприкінці ХІХ ст. – на поч. ХХ ст.

РОЗДІЛ VІ ПАМ’ЯТКООХОРОННА СПРАВА

Бобровський Т.А. Проект зон охорони пам’ятки археології „Городище Тіра-Білгород” у м. Білгород-Дністровському Одеської області

Вечерський В.В. Генеральний план розвитку Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній”

Ієвлева В.П. Методичні рекомендації щодо музеєфікації нерухомих пам’яток науки і техніки

Кожушко О.А. Щодо визначення зон охорони пам’ятки історії «Меморіальний комплекс „Савур-могила”»

Михальчишин І.Р. Методичні рекомендації по складанню паспортів на пам’ятки археології

Музиченко О. Національний музей медицини України: становлення, розвиток і функціонування на сучасному етапі

Попельницький О.О., Стоянов Ф.Ф. Інвентаризація пам’яток історії м. Одеси

Прибєга Л.В. Сутність та зміст поняття „охорона” в архітектурному пам’яткознавстві

Гуцал. А.Ф. До питання створення археологічного музейного комплексу у Позбруччі

Збруцький О.М. Оборонна система палацового комплексу князів Сангушків у м. Ізяслав Хмельницької обл. Північно-західний бастіон