Nil satis nisi optimum

Тільки найкраще достатньо  добре.

Відділ науково-методичного забезпечення формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України

Відділ здійснює науковий супровід формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України; експертизу об’єктів культурної спадщини пропонованих до занесення до Реєстру; рецензування та коригування облікової документації на об’єкти культурної спадщини, пропоновані до занесення до Реєстру. Розробляє методологічні засади формування, ведення та практичного використання Реєстру.

Відділ збереження культурної спадщини регіонів

Відділ забезпечує збереження та використання об’єктів культурної спадщини, які розташовані в регіонах України. Проводить комплексні історико-архітектурні та містобудівні дослідження, опрацьовує програми і проекти збереження та регенерації історичних населених місць, ландшафтів і територій.

Відділ методичного забезпечення діяльності історико-культурних заповідників

Відділ містобудівних досліджень та документації

Відділ розробляє історико-архітектурні опорні плани з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам`яток та історичних ареалів, проекти методичних рекомендацій стосовно визначення меж історичних ареалів, зон охорони пам’яток на основі історико-архітектурного опорного плану для історичних населених місць та стосовно виконання плану організації території історико-культурних заповідників.

Відділ підготовки пам’яткоохоронної документації

Відділ проводить обстеження стану об`єктів культурної спадщини, складає акти технічного стану та готує документацію для укладання охоронних договорів на об`єкти культурної спадщини. Розробляє попередні пропозиції щодо реставрації об`єктів культурної спадщини з встановленням черговості робіт.

Відділ популяризації культурної спадщини та видавничої діяльності

Відділ здійснює організацію видання наукових та науково-популярних робіт УДІКС. Організовує та проводить конференції, семінари, виставки та інші види культурно-просвітньої роботи з питань збереження, популяризації об’єктів культурної спадщини, поширення вітчизняного і світового досвіду у сфері охорони культурної спадщини

Відділ науково-проектно документації пам`яток

Відділ здійснює науково-технічну експертизу стану збереження об’єктів культурної спадщини та розробляє науково-проектну документацію консервації, реставрації, реабілітації, регенерації об’єктів культурної спадщини з метою збереження, музеєфікації, використання об’єктів культурної спадщини для культурно-освітніх, туристичних, рекреаційних та інших цілей.

Відділ планово-економічної роботи

Займається плануванням фінансово-економічної діяльності інституту, складанням та поданням бюджетних запитів, здійснює аналіз економічного стану інституту, готує штатний розпису інституту та змін до нього, формує цінову політику шляхом економічно обґрунтованих розрахунків вартості оплати за надання платних послуг.

Відділ інвестиційних проектів

Здійсню підготовку, оцінку, моніторинг виконання інвестиційних проектів розвитку об’єктів культурної спадщини із залученням державних та приватних інвестицій, співпрацює з Міністерством культури України, національними заповідниками та іншими організаціями сфери управління Міністерства культури України, які залучені до реалізації інвестиційних проектів з використанням державних капітальних вкладень. Готує аналітичні матеріали, довідки, звітну документацію щодо ходу реалізації інвестиційних проектів розвитку об’єктів культурної спадщини.

Відділ служби замовника

Здійснює цілісне управління проектами будівництва за дорученням замовника: отримання дозволів та погоджень для всіх етапів проекту (оренда землі, дозвіл на проектування, отримання технічних умов, експертиза, дозвіл на будівництво); технічний нагляд замовника та здача об’єкту в експлуатацію.

Відділ забезпечення діяльності адміністративного апарату

Здійснює юридично-правовий супровід поточної роботи, контроль за виконанням наказів та розпоряджень, займається  організаційним забезпеченням діяльність всіх структурних підрозділів.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Здійснює формування повної і достовірної інформації про результати діяльності та майновий стан, необхідної для прийняття ефективних рішень, здійснює контроль за використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, забезпечує складання і подання на основі даних бухгалтерського обліку у встановлені законом терміни фінансової та інших форм звітності.

Дізнайтеся про найсвіжіші новини і події першими