Праці науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Випуск 6

ЗМІСТ

Розділ І. АРХІТЕКТУРНА ТА МІСТОБУДІВНА СПАДЩИНА

Вандюк О. П., Харлан О. В., Єрзіна І. В. Історико-містобудівні дослідження м. Горлівка

Вара О. А. Архітектурна спадщина національних меншин на території м. Вінниці

Мокроусова О. Г. Станція швидкої медичної допомоги по вул. Рейтарській, 22 — видатна пам’ятка архітектури. До історії невідомого конкурсу

Сердюк О. М. Огляд стану охорони та використання пам’яток житлової архітектури Києва другої половини ХІХ — початку ХХ ст.

Сердюк О. М. Житлова забудова урочища Гончарі-Кожум’яки. Історичне та містобудівне значення

Скібіцька Т. В. Київський класицизм втрачає історичну відповідність: житловий будинок на вул. Хорива, 16/7 (до питання порушень автентичності об’єктів культурної спадщини на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»)

Харлан О. В. Православні сакральні споруди Горлівки в контексті архітектурно-містобудівних досліджень міста

Розділ ІІ. АРХЕОЛОГІЧНА, ІСТОРИЧНА, ЛАНДШАФТНА, НАУКОВА І ТЕХНІЧНА СПАДЩИНА

Бобровский Т. А., Грек И. О. Пещерные комплексы Каппадокии:итоги и перспективы исследований

Вара О. А. Зони охорони Меморіалу працівникам органів внутрішніх справ, загиблим при виконанні службових обов’язків (м. Київ)

Джос В. С. Охоронно-дослідницькі роботи на пісковиковому пагорбі «Кам’яна Могила» у 2009 році

Ієвлева В. П. Київському метрополітену — 50 років

Кондратьєва О. В. Іконостас Кирило-Мефодіївської церкви: творчий доробок Лаврської іконописної майстерні доби модерну. Історико-мистецький контекст

Рішняк О., Садова-Мандюк О., Стріленко Ю. Реставрація античних фресок зі склепу некрополя Херсонеса Таврійського

Стріленко Ю. М., Козюба В. К. Дослідження будівельних розчинів Десятинної церкви

Стріленко Ю. М. До створення «Атласу стародавніх будівельних матеріалів і технологій»

Томілович Л. В. Обсерваторна гірка в м. Києві: досвід взяття на державний облік визначного місця як комплексного об’єкта історико-культурної спадщини

Розділ ІІІ. ПАМ’ЯТКООХОРОННА СПРАВА 

Вечерський В. В. Нормативні і методичні засади розроблення Генеральних планів розвитку заповідників

Звіряка А. І. Методичні рекомендації щодо заповнення облікової картки об’єкта культурної спадщини за видом «історичний» (історичне поховання) та паспорта об’єкта культурної спадщини за видом «історичний» (історичне поховання) (проект)

Звіряка А. І. Методичні рекомендації щодо заповнення облікової картки об’єкта культурної спадщини за видом «ландшафтний» та паспорта об’єкта культурної спадщини за видом «ландшафтний» (проект) 

Михальчишин І. Р. Методичні рекомендації по складанню паспортів та облікових карток на об’єкти культурної спадщини за видом «археологічні» (проект) .

Розділ ІV. МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПАМ’ЯТКООХОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ», м. Київ, 2010 р.

Алексєєв О. О. Погодження земельних відводів органами охорони культурної спадщини

Бреяк О. В. Невідомі пам’ятки Київщини. Троїцька церква села Гостролуччя (1784–1787)

Водзинський Є. Є. Методичний аспект виявлення та охорони містобудівної спадщини та її пейзажно-видових якостей

Герич В. П. Охорона культурної спадщини в Україні і Польщі — порівняльний аналіз

Денисенко Г. Г. Концептуальні засади висвітлення воєнної історії у «Зводі пам’яток історії та культури України»

Дровосєкова О. В. Методика і практика популяризації культурної спадщини (з досвіду роботи Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини)

Закружецька А. Ю. Інвентаризація пам’яток археологічної спадщини м. Керчі

Звіряка А. І. Методика підготовки облікової документації на ландшафтні об’єкти культурної спадщини

Зливкова О. О., Вара О. А. Методичні засади проведення інвентаризації пам’яток Центрального історичного ареалу м. Вінниці

Іванов С. В., Курганська К. Ю. Деякі термінологічні аспекти визначення предмету охорони історичних об’єктів культурної спадщини

Ієвлева В. П. Методичні особливості визначення охоронного зонування м. Керчі

Казаков В. Л. Критерії хронологічної ідентифікації об’єктів індустріальної спадщини (на прикладі Кривбасу)

Ковпаненко Н. Г. Актуальні питання висвітлення пам’яток монументального мистецтва у «Зводі пам’яток історії та культури України»

Литвинчук Ж. Г. Подарунок до ювілею Андріївської церкви

Лук’янова О. О. Методичні засади експозиційної діяльності у сучасних музейних установах

Манаєв О. Ю. Градостроительное наследие Симферополя: к вопросу разработки историко-архитектурного опорного плана города (методический аспект)

Михайлишин О. Л. Проблема охорони архітектурної спадщини Волині міжвоєнної доби (методичний аспект)

Морозова Е. Б. Промышленная архитектура как объект архитектурного наследия: методология исследования

Наговіцина А. М., Сиволап Н. М. Проблеми об’єктивності висвітлення історичних подій на прикладі історії с. Лютенька Гадяцького району Полтавської області

Осадчий Р. М., Черновол С. Є. Методика дослідження та інвентаризація земляних укріплень Київської фортеці

Пацюк В. С. Музеєфікація об’єктів індустріальної спадщини Кривбасу як одна з передумов розвитку індустріального туризму в регіоні

Переверзєв С. В. Проблеми та перспективи археологічних досліджень в зоні відчуження

Побуцький С. О. Церковно-археологічна спадщина Галича в контексті методичних проблем пам’яткоохоронних досліджень

Резніков В. Проблема збереження пам’яток ранньої залізної доби на території Харківської області за 2004–2009 рр.

Рудика Н. М. Поняття «скарб» в законодавстві України і методика його застосування в практиці

Савостіна Л. Є., Попельницький О. О. Проблеми формування державного реєстру нерухомих пам’яток України

Самойленко В. Г. Информация об участии в работе XVI курса Международной летней школы «Несвижская академия»

Толкачов Ю. І., Крамарова С. О. Знахідки предметів матеріальної культури на території Меджибізького замку

Томілович Л. В. Історичні садиби Брацлавщини: проблеми дослідження, збереження та використання

Шидловський П. С., Хоптинець М. О. Проблеми дослідження та охорони археологічного комплексу пам’яток «Великий Дивлин»

Шпаковський С. М. Методичні аспекти паспортизації об’єктів культурної спадщини у Хмельницькій області на прикладі паспортизації об’єкта «Садиба Патона»

Якименко Н. Майбутнє культурної спадщини України в дзеркалі громадської думки (методика дослідження)

Яценко С. М., Снитко І. О., Лобко О. Г. Досвід проведення інвентаризації пам’яток археології Миколаївської області на прикладі Миколаївського району