Закон України “Про охорону культурної спадщини”

Закон України “Про охорону археологічної спадщини”

Закон України “Про культуру”

Закон України “Про перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації”

Закон України “Про архітектурну діяльність”

Закон України “Про основи містобудування”

Закон України “Про музеї та музейну справу”

Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки”

Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу”

Закон України “Про природно-заповідний фонд України”

Закон України “Про Генеральну схему планування території України”

Закон України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”

Закон України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”

Закон України “Про ратифікацію Угоди про вивезення та ввезення культурних цінностей”

Закон України “Про міжнародні договори України”

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

Закон України “Про землеустрій”

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 22.05.19 р. N 452
Про затвердження порядку визначення категорій пам’яток

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 10.10.12 р. N 929
Про внесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 27.07.12 р. N 984
Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 01.03.12 р. N 548
Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 10.12.11 р. N 1531
Про експертну грошову оцінку земельних ділянок

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 01.11.11 р. N 1255
Про затвердження Порядку передачі наукової документації з дослідження археологічної спадщини

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23.12.11 р. N 1343
Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 23.12.11 р. N 1108
Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони культурної спадщини

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 25.10.11 р. N 2293
Про затвердження Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватись в концесію

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 07.09.11 р. N 21
Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо об’єктів культурної спадщини

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  від 06.07.2011 № 727

Про затвердження переліку документів,необхідних для прийняття рішення про оголошення комплексу (ансамблю) пам’яток історико-культурним заповідником або території історико-культурною заповідною територією

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 03.09.09 р. N 928
Про занесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 07.12.05 р. N 1166
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації її пам’яток

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14.09.05 N 399-р
Про схвалення Концепції Державної програми “Золота підкова Черкащини” на 2005-2007 роки

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 30.08.05 N 373-р
Про схвалення Концепції Державної програми розвитку Національного заповідника “Хортиця” на 2006-2010 роки

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 08.06.05 № 182-р
Про схвалення Концепції Державної програми збереження та використання замків на 2006 – 2011 роки

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 08.06.05 N 183-р
Про схвалення Концепції Державної програми збереження та використання пам’яток дерев’яної сакральної архітектури на 2006-2011 роки

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 06.01.05 р. N 3-р
Про схвалення Концепції Комплексної програми збереження та використання палацово-паркового комплексу у с-щі Вишнівець Збаразького району Тернопільської області на 2005-2010 роки

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 02.06.04 р. N 721
Про затвердження Комплексної програми розвитку історико-архітектурного комплексу “Резиденція Богдана Хмельницького” на 2004-2010 роки

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 24.07.03 р. N 1149
Про затвердження Типового положення про державний історико-культурний заповідник

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 09.09.02 № 1330
Про затвердження Комплексної програми паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 17.08.02 N 1123
Про затвердження Комплексної програми збереження пам’яток Державного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури смт Батурина

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 13.03.02 № 318
Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 13.03.02 N 316
Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28.12.01 № 1768
Про затвердження Порядку укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 27.12.01 р. № 1760
Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 09.08.01 N 1005
Про використання культових споруд – визначних пам’яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 26.07.01 № 878
Про затвердження Списку історичних населених місць України

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 20.07.2000 N 1146
Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури обласної, Київської та Севастопольської міської, відділ містобудування та архітектури районної у місті Києві, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної, районної у місті Севастополі державної адміністрації

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 25.11.99 N 2137
Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ від 12.08.92 № 466
Про затвердження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 12.08.92 N 465
Про створення Українського науково-дослідного реставраційного центру

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 27.03.09 р. N 209
Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 25.08.04 р. N 1094
Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій прородно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14.02.02 р. N 137
Про умови передачі культових будівель – визначних пам’яток архітектури релігійним організаціям

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 29.10.03 р. N 1699
Про затвердження Типового договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 20.07.00 р. N 1147
Про затвердження Положення про Музейний фонд України

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 08.09.04 р. N 1181
Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників і монументів

Наказ Державної служби охорони культурної спадщини від 15.09.05 № 15
Про схвалення методичних рекомендацій  щодо визначення предмету охорони об’єкта культурної спадщини

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ від 05.12.05 N 900
Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про реєстрацію об’єкта культурної спадщини як пам’ятки

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ від 24.05.05 N 329
Про затвердження тимчасових форм дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою

НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ / МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ від 30.11.04 N 231/806
Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам’ятників і монументів

Наказ Державної служби охорони культурної спадщини від 03.06.04 № 11
Про схвалення методичних рекомендацій щодо заповнення облікової картки об’єкта культурної спадщини та паспорту об’єкта культурної спадщини

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ від 13.05.04 № 295/104
Про затвердження форм облікової картки та паспорта об’єкта культурної спадщини

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ від 27.01.04 № 30/10
Про затвердження Порядку встановлення та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на нерухомих пам’ятках

НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ від 22.11.02 № 80
Про затвердження Положення про науково-технічну раду Держбуду, структуру та склад секцій науково-технічної ради Держбуду

НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ від 14.11.02 № 74
Про Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва,промисловості будівельних матеріалів,архітектури і містобудування

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ від 22.04.02 № 258
Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України

НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 30.01.02 № 20
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1760 “Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 18.05.01 № 125
Про скасування наказу від 28.02.2000 № 34 та затвердження форм Реставраційного завдання і Планового завдання на реставрацію пам’яток архітектури

НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ / МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ від 26.02.01 № 42/94
Про затвердження Типового положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини

НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 26.02.01 № 41
Про затвердження Порядку визначення меж зон охорони пам’яток

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ від 04.08.06 №636
Про затвердження інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ від 05.11.07 №69/299

Про затвердження порядку відтворення визначних об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ від 20.08.07 №48

Про затвердження форми звітності (адміністративні дані) № 1-ПКС (річна) “Звіт про нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини” та Конструкції щодо її заповнення

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 02.06.11 № 64
Про затвердження порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ від 11.03.2013  № 158

Про затвердження Порядку обліку об’єктів культурної спадщини