Праці науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Випуск 2

Редакційна колегія:

  • Клочко В.І., доктор історичних наук, професор (голова редколегії)
  • Бобровський Т.А., кандидат історичних наук
  • Ієвлєва В.П., кандидат архітектури
  • Калугин П.М., кандидат історичних наук
  • Cердюк О.М., директор НДІ пам’яткоохоронних досліджень
  • Томілович Л.В., кандидат історичних наук
  • Шулешко І.В., заступник директора НДІ пам’яткоохоронних досліджень

ЗМІСТ

О. М. Сердюк Вступне слово

Розділ I. МІЖНАРОДНІ ПАМ`ЯТКООХОРОННІ АКТИ

ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ про охорону археологічної спадщини (переглянута)

ЮНЕСКО. КОМІТЕТ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ Провідні настанови щодо втілення у життя Конвенції про всесвітню спадщину.

ЄВРОПЕЙСЬКА ЛАНДШАФТНА КОНВЕНЦІЯ

РОЗДІЛ II. ПАМ’ЯТКООХОРОННА СПРАВА

О. М. Сердюк Попередній Список всесвітньої культурної спадщини.  Проблеми та перспективи

Л. В. Прибєга Коментар до Рекомендації UNESCO про збереження краси і характеру пейзажів та місцевостей

В. І. Кпочко Проблеми охорони пам’яток археологічної спадщини в Україні

Л. В. Томілович МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо обліку, проведення обстеження стану пам’яток садово-паркового мистецтва та заходів щодо їхнього збереження та використання

В. П. Іевлева МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з визначення та обліку нерухомих пам’яток науки і техніки

І. О. Касяненко МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ віднесення культурних ландшафтів до об’єктів культурної спадщини

Т. А. Бобровський МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо визначення предмета охорони нерухомих об’єктів археологічної спадщини

П. М. Калугін, О. О. Попельницький МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо визначення предмета охорони пам’яток історії

А. І. Звіряка Досвід паспортизації об’єктів культурної спадщини Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка»

А. Ю. Манаев Проблемы охраны памятников в контексте нормативных актов органов власти АР Крым (1991-2005 г.г.)

Т. Р.Соломонова Становлення державної системи охорони пам’яток історії, культури та природи на Поділлі (1917-1922)

Розділ III. АРХІТЕКТУРНА ТА МІСТОБУДІВНА СПАДЩИНА

В. В. Вечерський Київський «вінок несмаку і дивоглядів»

Т. В. Скібіцька Втрати автентичності об’єктів культурної спадщини внаслідок реконструкцій, виконаних під виглядом легітимних реставрацій та реабілітацій (на прикладах пам’яток архітектури Києва)

Л. В. Прибєга Сучасна архітектура в історичному середовищі міста.Концептуальний аспект

Г. С. Духовичный Исторический Киев как объект стилеразрушения (особенности стилеобразования архитектуры Києваконца ХХ — начала ХХІ века)

В. О. Ленченко Маловідомий план Бахчисарая 1737 року

В. В. Вечерський До історії формування методики пам’яткоохоронних досліджень старовинних міст в Україні

П. В. Прибєга Історико-типологічні особливості пам’яток оборонної архітектури України ХІІІ-Х\ЛІІ ст. ст

Т. В. Скібіцька, І. В. Шулешко Астрономічна обсерваторія Київського університету: до питання історії освоєння ділянки,проектування та спорудження (1838-1880-ті рр.)

Е. Е. Водзинский, Е. В. Тыманович Охрана исторической и природной среды Генуззской крепости в Судаке

АВТОРИ

Бобровський
Тимур Анатолійович
Завідуючий відділом охорони археологічної спадщини НДІ пам’яткоохоронних досліджень, кандидат історичних наук
Вечерський
Віктор Васильович
Начальник відділу проблем забудови міста та його історичної частини Головкиївархітектури, кандидат архітектури, член бюро Українського комітету IKOMOS
Водзінський Євген Євгенович завідувач відділом історико-архітектурних досліджень міського середовища НДІТІАМ
Духовичний Г. С . керівник персональної творчої архітектурної «Майстерні Г. Духовичного» НСАУ, член Правління Національної спілки архітекторів України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури
Ієвлєва
Валерія Павлівна
Завідуюча відділом Державного реєстру і обліку культурної спадщини в Україні та української спадщини за кордоном НДІ пам’яткоохоронних досліджень, кандидат архітектури
Звіряка Анна Іванівна Науковий співробітник НДІ пам’яткоохоронних досліджень
Касяненко Ігор Олександрович Старший науковий співробітник НДІ пам’яткоохоронних досліджень, кандидат архітектури
Калугін
Петро Михайлович
Завідуючий науково-методичним відділом НДІ пам’яткоохоронних досліджень, кандидат історичних наук
Клочко
Віктор Іванович
Заступник директора з наукової роботи НДІ пам’яткоохоронних досліджень, доктор історичних наук
Ленченко
Володимир Олександрович
Науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України
Манаєв О. Ю. Головний спеціаліст інспекції Комітету з охорони культурної спадщини Ради міністрів АР Крим
Попельницький Олексій Олексійович Науковий співробітник НДІ пам’яткоохоронних досліджень
Прибєга
Леонід Володимирович
Проректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, кандидат архітектури, професор, член бюро Українського комітету IKOMOS
Сердюк
Олена Михайлівна
Директор НДІ пам’яткоохоронних досліджень, член бюро Українського комітету IKOMOS
Скібіцька Тетяна Василівна Заступник генерального директора Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
Соломонова Т. Р. Завідувач бібліотекою Вінницького обласного краєзнавчого музею, кандидат історичних наук
Тиманович Е. В. Завідувач відділом пам’яток архітектури і містобудівництва НДІТІАМ
Томілович
Людмила Вадимівна
Провідний співробітник НДІ пам’яткоохоронних досліджень, кандидат історичних наук
Шулешко
Інна Володимирівна
Заступник директора з пам’яткоохоронної роботи НДІ пам’яткоохоронних досліджень