Праці науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Випуск 5

ЗМІСТ

Вечерський В.В. Сторіччя Григорія Логвина

РОЗДІЛ І МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Резолюції 16-тої Генеральної асамблеї Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць (ІСOМOS) Квебекська декларація зі збереження духу місця

Кириленко Л.М. Система державного управління у сфері охорони культурної спадщини в європейських країнах

РОЗДІЛ II АРХІТЕКТУРНА ТА МІСТОБУДІВНА СПАДЩИНА

Сердюк О.М. Типологія київського житла в другій половині ХІХ – початку XX століть

Вечерський В.В., Томілович Л.В., Єрзіна І.В., Кожушко О.А. Історико-містобудівні дослідження Василькова

Харлан О. Дослідження Покровської церкви села Рубанівське на Дніпропетровщині

Мокроусова О.Г., Скібіцька Т.В., Савчук Г.М. Вулиця Костьольна у м. Києві — перша комплексна пам’ятка архітектури та містобудування: досвід підготовки науково-проектної та облікової документації для включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

Юрченко С.Б. Про атрибуцію дзвіниці Самарського монастиря

РОЗДІЛ III АРХЕОЛОГІЧНА, ІСТОРИЧНА, ЛАНДШАФТНА, НАУКОВА І ТЕХНІЧНА СПАДЩИНА

Осадчий Р.М. Програма музеєфікації археологічного комплексу “Мергелева гряда”

Ієвлева В.П. Вплив історичних інженерних споруд на формування Київського міського ландшафту

Кузяк А.Г., Кобзар А.В. Киевский Укрепрайон (КиУР)

Звіряка А.І., Вечерський В.В. Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра як ландшафтна пам’ятка

Томілович Л.В. історичні садиби Вінниччини

РОЗДІЛ IV ПАМ’ЯТКООХОРОННА СПРАВА

Бобровський Т.А. Звіряка А.І. Зони охорони лісопарку “Яловщина” у м. Чернігові

Сердюк О.М., Попельницькмй 0.0. Досвід розроблення проекту плану управління Меморіальним парком-музеєм “Фортеця” у м. Ізмаїл Одеської області

Вечерський В.В., Бобровськнй Т.А. Порядок визначення та затвердження меж і режимів використання зон охорони пам’яток

Попельницький 0.0. Історико-містобудівні дослідження міста Тульчин Вінницької області

Водзинськкй Є.Є. Охорона ландшафтів як складова збереження культурної спадщини

Савостіна Л.Є. Проект рекомендацій щодо проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини, що включені до переліків пам’яток історії та культури, відповідно до Закону Української РСР “Про охорону і використання пам’яток історії та культури”

Попельницький 0.0. Проект методичних рекомендацій щодо музеєфікації пам’яток історії

Дорофієнко І.П. Про значення робіт з реставрації монументального мистецтва в пам’ятках архітектури України, виконаних фахівцями корпорації “Укрреставрація”

Скібіцька Т.В. Євгенія Василівна Горбенка

РОЗДІЛ V НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ V СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об’єктів археологічної спадщини

Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об’єктів історії

Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об’єктів монументального мистецтва

Методичні рекомендації щодо музеєфікації пам’яток археологічної спадщини

Методичні рекомендації щодо розроблення історичних (історико-архітектурних) довідок