Праці науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Випуск 1

Редакційна колегія:

  • Клочко В.І., доктор історичних наук, професор (голова редколегії)
  • Бобровський Т.А., кандидат історичних наук
  • Ієвлєва В.П., кандидат архітектури
  • Калугин П.М., кандидат історичних наук
  • Cердюк О.М., лиректор НДІ пам’яткоохоронних досліджень
  • Томілович Л.В., кандидат історичних наук
  • Шулешко І.В., заступник директора НДІ пам’яткоохоронних досліджень

ЗМІСТ

Кучерук M.M. Вступне слово

Сердюк О. М. Основні напрями діяльності та перспективи НДІ пам’яткоохоронних досліджень

Розділ 1. МІЖНАРОДНЕ ПАМ’ЯТКООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Всесвітня спадщина та сучасна архітектура – управління історичним міським ландшафтом
Віденський меморандум: “Всесвітня спадщина та сучасна архітектура – управління історичним міським ландшафтом”

Розділ II. АРХІТЕКТУРНА ТА МІСТОБУДІВНА СПАДЩИНА

Біленкова С.В.,Черновський O.K. Історичний ландшафт міста Чернівці у контексті прийняття “ВІДЕНСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ”

Вечерський В.В. Тетраконхові храми у Візантії та в Україні

Зливкова 0.0. Містобудівні особливості забудови паркової дороги в м. Києві

Ленченко В.О.Невідомий проект церкви для Запорозької Січі 1764 року

Лосицький Ю.Г. До питання архітектурних копій у відтворенні національного архітектурного спадку

Романченко О.Д. Дерев’яний костел німців-колоністів у Гросс-Вердері на Чернігівщині

Прибєга Л.В. До питання типологічної класифікації пам’яток дерев’яної храмової архітектури України

Томілович Л.В. Парки Києва. Голосієво

Шулешко І.В.Метеорологічна обсерваторія Київського університету

Розділ III. АРХЕОЛОГІЧНА ТА ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА

Осадчий P.M. Укріплене поселення біля с. Корнин

Бобровський Т.А., Чуєва К.Є. Нововідкрита печерна церква з фресками візантійського часу в південно-західному Криму (попередні результати першого сезону досліджень)

Борисенко О.Є. Походження Петра Конашевича Сагайдачного

Капугін П.М. Пам’ятники морської слави в Україні

Кожушко О.А., Ієвлєва В.П. Проблеми охорони об’єкта культурної спадщини – садиби В.І. Немировича-Данченка в с. Нескучному Донецької області

Горбик В.О., Денисенко Г.Г. Видатні українці у зарубіжному світі: Некрополь

Розділ IV.НАУКОВА І ТЕХНІЧНА СПАДЩИНА

Ієвлєва В.П. Охорона нерухомої спадщини у сфері науки і техніки в Україні

Татарчук В.В. Політехнічний музей (м. Москва) – головний хранитель пам’яток науки й техніки

Розділ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ РОЗРОБКИ НДІ ПАМ’ЯТКООХОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Бобровський Т.А. Методологічні аспекти визначення охоронюваних археологічних територій

Аракелян М.А., Заклунна Т.П., Клочко В.І.Методичні рекомендації щодо музеєфікації археологічних об’єктів

Бобровський Т.А. Проект порядку розроблення науково-проектної документації щодо визначення меж територій та зон охорони пам’яток археології, а також режимів їх використання

Сердюк О.М., Градун Е.Ю. Музеєфікація комплексних пам’яток на основі досвіду розроблення програми науково-проектних, реставраційних та реабілітаційних робіт із консервації пам’яток археології, музеєфікації та відновлення пам’ятних місць, пов’язаних із історією Запорозького Козацтва

АВТОРИ

Аракелян
Михайло Ашотович
Заступник директора НДІ пам’яткоохоронних досліджень
Біленкова
Світлана Вікторівна
Начальник відділу історико-культурної заповідної території управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, історик архітектури, кандидат мистецтвознавства
Бобровський
Тимур Анатолійович
Завідуючий відділом охорони археологічної спадщини НДІ пам’яткоохоронних досліджень, кандидат історичних наук
Борисенко
Ольга Євгенівна
Головний хранитель фондів Національного заповідника “Хортиця”
Вечерський
Віктор Васильович
Начальник відділу проблем забудови міста та його історичної частини Головкиївархітектури, кандидат архітектури, член бюро Українського комітету IKOMOS
Горбик
В’ячеслав Олександрович
Завідуючий відділом історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук
Градун
Едуард Юрійович
Старший науковий співробітник НДІ пам’яткоохоронних досліджень
Денисенко
Галина Григорівна
Старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук
Ієвлєва
Валерія Павлівна
Завідуюча відділом Державного реєстру і обліку культурної спадщини в Україні та української спадщини за кордоном НДІ пам’яткоохоронних досліджень, кандидат архітектури
Заклунна
Тетяна Петрівна
Науковий співробітник НДІ пам’яткоохоронних досліджень
Зливкова
Ольга Олександрівна
Старший науковий співробітник НДІ пам’яткоохоронних досліджень
Калугін
Петро Михайлович
Завідуючий науково-методичним відділом НДІ пам’яткоохоронних досліджень, кандидат історичних наук
Клочко
Віктор Іванович
Заступник директора з наукової роботи НДІ пам’яткоохоронних досліджень, доктор історичних наук
Кожушко
Олена Анатолівна
Завідуюча відділом підготовки містобудівної пам’яткоохоронної документації НДІ пам’яткоохоронних досліджень
Кучерук
Микола Максимович
Голова Державної служби охорони культурної спадщини
Ленченко
Володимир Олександрович
Науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України
Лосицький
Юрій Георгійович
Директор інституту “Київпроектреставрація”, заслужений архітектор України, член-кореспондент УАА
Осадчий
Руслан Миколайович
Старший науковий співробітник НДІ пам’яткоохоронних досліджень
Прибєга
Леонід Володимирович
Проректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, кандидат архітектури, професор, член бюро Українського комітету IKOMOS
Романченко
Олександр Дмитрович
Начальник відділу охорони пам’яток архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва та координації роботи заповідників Державної служби охорони культурної спадщини
Сердюк
Олена Михайлівна
Директор НДІ пам’яткоохоронних досліджень, член бюро Українського комітету IKOMOS
Татарчук
Віталій В’ячеславович
Науковий співробітник Державної служби охорони культурної спадщини
Томілович
Людмила Вадимівна
Провідний співробітник НДІ пам’яткоохоронних досліджень, кандидат історичних наук
Черновський
Олексій Костянтинович
Перший заступник голови Апеляційного суду Чернівецької області, член громадської консультативної ради з питань охорони культурної спадщини міста Чернівців
Чуєва
Катерина Євгенівна
Старший науковий співробітник Музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків
Шулешко
Інна Володимирівна
Заступник директора з пам’яткоохоронної роботи НДІ пам’яткоохоронних досліджень