Праці науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Випуск 8

ЗМІСТ

Розділ І. Пам’яткоохоронна справа та дослідження об’єктів культурної спадщини

 1. О.А. Вара Пам’яткоохоронне зонування за результатами інвентаризації та матеріалами історико-архітектурного опорного плану міста Миргорода (с.6)
 2. В.В. Вечерський Історико-архітектурний опорний план м. Суми (с.21)
 3. В.П. Герич Спільне транскордонне подання в Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Дерев’яні церкви польських та українських Карпат». Вибрані аспекти (с.41)
 4. А.І. Звіряка Історичний ландшафт давньоруського м. Вишгорода (с.56)
 5. О.О. Зливкова Методичні проблеми дослідження етапів містобудівного розвитку м. Тульчин Вінницької області (с.66)
 6. І.О. Касяненко Охорона культурної спадщини у Сполучених Штатах Америки (с.81)
 7. О.В. Кондратьєва Харківський спадок модерну: цивільні споруди архітектора В.М. Покровського (до 150-річного ювілею від дня народження В.М. Покровського) (с.104)
 8. І. А. Литвиненко Збереження об’єктів культурної спадщини Національного музею народної архітектури та побуту України: проблеми паспортизації та інвентаризації пам’яток архітектури (с.120)
 9. А.Ю. Манаев Проблеми разработки исторических ареалов в Автономной Республике Крым (с.129)
 10. Л.Ж. Мохонько Историческое развитие музеев педагогического профиля (с.141)
 11. Л.Є. Савостіна, О.О. Попельницький,  А.В. Гірник Розробка програмного забезпечення «Пам’яткоохоронна справа України». Концепція системи підтримки прийняття рішень у сфері охорони за збереження пам’яток (с.149)
 12. Л.В. Томілович Садиби Київщини: проблеми вивчення, збереження та використання (с.158)
 13. О.В. Харлан, І.В. Єрзіна Комплекс садиби К.Л. Мсциховського в селищі Селезньовка на Луганщині (результати попередніх досліджень) (с.185)

Розділ II. Дослідження об’єктів археологічної спадщини

 1. Т.А. Бобровський Нарис з історії підземного будівництва на теренах України (с.200)
 2. И.О. Грек, К.Б. Колчин Пещерные убежища Северного поселения Чанлы-килисе в западном пограничье Каппадокии (с.213)
 3. А.Ю. Закружецька Археологічна спадщина Первомайська (с.222)
 4. Е.П. Кабанец К вопросу о символике древнерусских монашеских поясов с тиснеными изображениями (с.229)
 5. Ю.О. Коваленко Цікава знахідка періоду Другої Світової війни (с.239)
 6. І.Р. Михальчишин Інвентаризація пам’яток та об’єктів археології у Хмельницькій області (с.248)
 7. Ю.Е. Овчинников Китаівське городище на південній околиці Києва (с.271)
 8. Р.М. Осадчий Археологічна спадщина Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» в м. Батурин та визначення зон охорони археологічного культурного шару (с.285)
 9. С.В. Пєреверзєв, А.А. Сорокун Розвідувальні та охоронні роботи в зоні відчуження у 2012 році (с.300)
 10. С.В. Пєреверзєв, А.А. Сорокун, Є.В. Смульський Нові неолітичні місцезнаходження Романків 4 – 7 на Київщині (с.306)
 11. С.Є. Черновол Інвентаризація пам’яток археології м. Херсона (с.311)

Розділ III. Матеріали міжнародної наукової конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень». Конференцію присвячено пам’яті видатного українського діяча в галузі культури Тронька Петра Тимофійовича. м. Київ, 2012 р.

 1. В.В. Аблець До питання збереження зразків народної архітектури Криворіжжя (с.316)
 2. Є.Є. Водзиньский Методика аналізу видового розкриття пам’яток архітектури (с.328)
 3. В.Р. Гембарська, Р.О. Мацалак Охорона та використання Римо-католицького монастирського комплексу XVII – XVIII ст. як пам’ятки архітектури в Національному заповіднику «Давній Галич» (с.341)
 4. Г.П. Денисенко До проблеми збереження культурної спадщини історичних міст в Україні (с.350)
 5. О.А. Денисенко З історії становлення пам’яткоохоронного законодавства в Українській Державі (1918 р.) (с.362)
 6. В.В. Дзима Пам’яткоохоронна діяльність Шевченківського національного заповідника (с.371)
 7. О.П. Дишлик, Н.М. Молочкова, Є.А. Кожан, О.А. Назарчук, Л.О. Ніщук Термографічні дослідження, стану будівельних конструкцій та умов збереження творів монументального живопису (с.383)
 8. А.Ю. Закружецька Проблеми вивчення та збереження наскального мистецтва в Україні (за матеріалами Кам’яної Могили) (с.391)
 9. О.О. Зливкова Комплекс Національного виставкового центру «Експоцентр України» («Виставка досягнень народного господарства УРСР»); Історичне та містобудівне значення (с.395)
 10. В.Л. Казаков Індустріальна спадщина Гданцівської ділянки колишнього РУ ім. Ілліча (Кривий Ріг) (с.410)
 11. М.А. Копил Створення каталогу нерухомих пам’яток козацької доби (с.420)
 12. А.Р. Кємалова Проблеми збереження археологічних пам’яток Північно-Західного Криму в умовах заповідника (с.424)
 13. К.А. Лукин, П.Л.Вьтлавин, В.П. Паламарчук, С.К. Лукин, Е.А Кожан., Л.А. Нищук Радиоголографический мониторинг памятников архитектурьі – колокольни и собора Софии Киевской – с помощью наземного шумового РСА (с.436)
 14. Н.В. Мархайчук, В.Г. Марьонкіна Пам’ятний знак на честь 200-ліття Харківської єпархії на території Харківського Свято-покровського чоловічого монастиря (с.444)
 15. Н.Б. Мельник Проблеми збереження і використання історичних ландшафтів м. Галича та його околиць (с.453)
 16. О.Л. Мельничук Святоіллінський монастир у Крилосі-Галичі. Результати та перспективи археологічних досліджень (с.461)
 17. Е.Б. Морозова «Историческая память» как критерий оценки индустриального наследия (с.471)
 18. В.М. Парацій Пам’яткоохоронні процеси в оболонці мілітарних взаємовідносин1918-1920 рр. (на прикладі об’єктів історико-культурної спадщини м. Бережани) (с.478)
 19. Р.В. Підставка Дослідження Збаразького замку: методичні підходи та гіпотеза етапів спорудження (с.487)
 20. Н.М. Рудика Актуальні питання збереження археологічної спадщини в Україні (с.497)
 21. А.О. Семенчук Методичні проблеми створення облікової документації на нерухомі об’єкти культурної спадщини в контексті порівняння рекомендацій та інструкцій України і Польщі (с.502)
 22. Т.М. Ткачук Трипільські поселення заліщицької групи нижньої течії р. Гнила Липа (с.506)
 23. Л.В. Томілович, І.В. Єрзіна, С.О. Грєвцев, О.В. Іванов, Н.М. Костянець Інвентаризація об’єктів культурної спадщини Сімеїзької селищної ради (с.515)
 24. Ежи Устинович Восточная икона в западной структуре готики. Проект реконструкции XVI в. Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Супрасле (с.539)
 25. В.Д. Холодок. Сутність та концептуальні підходи до поняття культурної спадщини (с.555)
 26. С.Є. Черновол Інвентаризація пам’яток та об’єктів культурної спадщини м. Нікополь (с.564)
 27. П.С. Шидловський Дослідження та проблеми збереження Межиріцького поселення мисливців на мамонтів (с.267)
 28. С.М. Яценко, І.0. Снитко, О.Г.Лобко Пам’ятки археології Миколаївщини в контексті проблем дослідження та охорони (с.582)