Праці науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Випуск 9

ЗМІСТ

Розділ І. Історико-культурна спадщина: архітектурна, містобудівна, археологічна, історична, ландшафтна

 1. Бобровський Т. А. Загальні принципи методики спелео-археологічних досліджень с. 8
 2. Бондар С. О., Шпаковський С. М. Пам’ятки архітектури та містобудування міста Ізяслав та Ізяславського району. Попередні науково-проектні та ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури XVI ст. — Замку Заславських с. 22
 1. Бреяк О. В. Уточнення датування пам’ятки архітектури національного значення — католицької каплиці — усипальниці родини Свейковських у м. Тетіїв с. 44
 2. Гуцал А. Ф. Археологічні пам’ятки села Чабанівка в пониззі річки Ушиця с. 48
 3. Касяненко І. О. Обрання та документування меж об’єктів культурної спадщини (з досвіду США)  с. 60
 4. Козак С. А. Проблеми законодавчого регулювання у сфері охорони нематеріальної культурної спадщини с. 73
 5. Кучеренко О. В. Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку історико-культурних заповідників, підпорядкованих Міністерству культури України с. 84
 6. Лукомський Ю. В., Крупа А. С. Монастир св. Онуфрія ХІІІ — XX ст. у Лаврові: генеза планувальної структури с. 90
 7. Лукомський Ю. В., Петрик В. М. Архітектурно-археологічні дослідження втрачених архітектурних об’єктів ХІІ — ХІІІ ст. на території Національного заповідника “Давній Галич”  с. 109
 8. Манаєв О. Ю. Нові сторінки з історії досліджень пам’яток Криму: обстеження 1944 року (за матеріалами Державного архіву в Автономній Республіці Крим) с. 132
 9. Михальчишин І. Р., Охріменко Г. В., Скляренко Н. В. Пам’ятки стжижовської культури на Західній Волині с. 142
 10. Михальчишин І. Р. Підсумки інвентаризації пам’яток археології національного значення у 2005 — 2013 рр
 11. Переверзєв С. В. Про попередні результати археологічних досліджень м. Чорнобиль та його околиць у 2013 році с. 173
 12. Собчук В. В., Черновол С. Є. Інвентаризація археологічних об’єктів м. Кіровограда с. 180
 13. Толкачов Ю. І. Деякі факти порушень пам’яткоохоронного законодавства на території Київської області с. 190
 14. Томілович Л. В. Садиби Чернігівської області:проблеми вивчення, збереження та використання с. 200
 15. Харлан О. В., Градун Е. Ю. Історико-містобудівні дослідження м. Мелітополь Запорізької області с. 224
 16. Харлан О. В. До питання локалізації місцезнаходження та архітектурно-планувальних особливостей комплексу Азіза Малік-Аштера в м. Бахчисарай  с. 247
 17. Харлан О. В. Розробка номінації для внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Історичне середовище столиці кримських ханів у місті Бахчисараї” у 2011 — 2012 роках с. 261
 18. Шамраєва О. О. Історико-архітектурні дослідження домініканського костелу у м. Тульчин Вінницької області с. 274
 19. Шпаковський С. М., Михальчишин І. Р. Пам’яткоохоронна робота у Хмельницькій області у 2012 — 2013 рр. щодо збереження пам’яток та об’єктів археології с. 283

Розділ ІІ. Матеріали міжнародної наукової конференції “Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень”, 25-26 квітня 2013 року

 1. Болгарова М. Ю., Шелапов С. М.Підсвічники фірм Fraget, Norblin та Szekman у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника:проблеми реставрації та атрибуції с. 300
 2. Бондар С. О. З історії археологічних та пам’яткоохоронних досліджень замку Ракочі Хмельницької області с. 316
 3. Василенко С. В. Дослідження одного парку на острові Хортиця: історія виникнення та розвитку с. 325
 4. Верещагін В. Л, Верещагін Л. А. Методи аналогій та ередитарного моделювання як міждисциплінарні методологічні засади створення спеціалізованих музейних інформаційних систем с. 332
 5. Вечерський В. В. Чи може бути Гостинний двір у Києві пам’яткою архітектури? с. 337
 6. Виногродська Л. І. Охоронні роботи у Лядовському скельному монастирі на Подністров’ї с. 348
 7. Водзиньский Є. Є. Категоризація територій давніх міст за історико-культурною цінністю с. 356
 8. Гембарська В. Р. Дерев’яні храми у Національному заповіднику “Давній Галич”: до питання дослідження та охорони с. 364
 9. Денисенко Г. Г., Денисенко О. А. “Звід пам’яток історії та культури”: реалізація проекту в пострадянських державах с. 372
 10. Звіряка А. І. Пам’ятки містобудування м. Києва с. 383
 11. Зливкова О. О., Полонська Т. А. Щодо історичного планування та етапів забудови охоронної (буферної) зони ансамблю споруд Софійського собору с. 405
 12. Ієвлева В. П. Ландшафтна реконструкція історичної частини м. Бахчисарай с. 429
 13. Коротя О. В., Осадчий Є. М. Попередні результати інвентаризації пам’яток археології Сумської області у 2012 році с. 441
 14. Литвиненко І. А. До питання дослідження історичних сіл України с. 450
 15. Мархайчук Н. В., Марьонкіна В. Г. Садиби Синякових на Харківщині с. с. 457
 16. Марченко І. М. Про розкриття фрескових розписів київської Кирилівської церкви від олійних записів ХІХ ст., виконане реставраторами за музейної доби (на прикладі циклу Сорока Севастійських мучеників с. 467
 17. Молочкова Н. М., Ніщук Л. О., Кравченко О. Л, Дишлик О. П., Рибін В. Ф. Комплексні дослідження Андріївської церкви та пагорбу в ході ремонтно-реставраційних робіт с. 474
 18. Морозова Е. Б., Морозов В. Ф. Гродненские королевские мануфактуры — первые промышленные поселения на белорусских землях с. 483
 1. Мохонько Л. М. Використання світового досвіду музейної справи в сучасному розвитку суспільства с. 499
 2. Підставка Р. В. До питання авторства оборонних споруд та палацу Збаразького замку с. 503
 3. Собчук В. В. Національна археологічна спадщина Кіровоградщини: спроба ревізії с. 514
 4. Стріленко Ю. М, Джос В. С. Проблеми консервації петрогліфічних комплексів “Кам’яної могили” с. 526
 5. Томілович Л. В., Єрзіна І. В., Костянець Н. М., Смірно І. А. Інвентаризація об’єктів культурної спадщини смт Кореїз (АРК): нинішній стан та проблеми збереження  с. 534
 6. Uscinowicz J. Кultuгоwо-histогусzпе і акsjologiczпе uwагuпкоwапіа гекоstrukcji wnetrz zаbutkowej cerkwi prawoslawnej Zwiastowania Рwiastowania Bogurodzicy w Supaslu с. 556
 7. Харлан О. В. Історико-архітектурні дослідження м. Олександрівськ Луганської області (попередні результати)  с. 581
 8. Чекурда М. Ю. Дослідження історичних кварталів м. Бахчисарай у контексті ландшафтної реконструкції історичних територій у зоні композиційно-просторового впливу Ханського палацу с. 601
 9. Шпаковський С. М. Меджибіж як історично сформована територія с. 617

Розділ ІІІ. Класифікатор пам’яток (об’єктів) археології

Класифікатор пам’яток (об’єктів) археології (розділ “Археологічні об’єкти у структурі автоматизованої бази даних”)   с. 640

Перелік праць Є.Є. Водзинського  с. 647