Ольга Пламеницька Місія інституту

 С Т А Т Т І

Ольга Пламеницька Буква і дух архітектурної реставрації (автентичність versus достовірність). с.11

Ежи Устинович Церковь святых Бориса и Глеба на Коложе в Гродно: размышления о проблемах реставрации и ревитализации. с.32

Марьяна Шлапак Об архитектуре и так называемой “реставрации” некоторых монастырей Республики Молдова. с.39

Наталія Яцина М. О. Макаренко — український археолог, музеєзнавець, історик мистецтва. с.44

Світлана Біленкова Зарубіжний досвід управління ландшафтами історичних міст у контексті містобудівної політики України. с.58

Юрий Белик Керченская крепость в XVII–XVIII вв. с.65

Володимир Захар’єв, Сергій ШпаковськийПроблеми і напрям и збереження земляно-дерев’яних замків XVI–XVII століть на Центральному Поділлі . с.71

Олеся Панченко Стилістичні особливості архітектури Бережанського замку. с.81

Олександр Кириленко, Павло Шидловський Сучасний стан вивчення трипільської культури на території Києва і передмістя. с.91

Ульяна Постригань Охрана недвижимого культурного наследия в Соединенных Штатах Америки на примере г. Саванна (штат Джорджия). с.99

Ольга Пламеницька Реставрація пам’яток архітектури: проблема фахової освіти в контексті національної безпеки держави. с.108

Людмила Томілович Результати досліджень історичних садиб Черкаської області. с.113

Р О З В І Д К И

Віктор Баюк Дослідження археологічної спадщини на території Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку: історія та сьогодення. с.127

Оксана Бєлявська Прибутковий будинок торговця Зекеля у Полтаві: історико-архітектурне дослідження пам’ятки. с.130

Марина Виноградова Нове в дослідженні міської садиби по Андріївському узвозу, № 13 у Києві. с.135

Юлія Лашманова Особливості формування ансамблю вулиці Маразліївської (м. Одеса). Початок і періодизація забудови до 1914 р. . с.141

Марина Болгарова Лампада з руїн Успенського собору Києво-Печерської лаври в контексті дослідження комплексу пам’яток, пов’язаних з похованням митрополита Павла Тобольського . с.147

Роман Гуцуляк, Наталія Шевченко Науково-технологічні дослідження будівельних матеріалів на ділянці зовнішньої західної галереї між північною баштою та аркбутаном у Софії Київській. с.153

Ярослав Михайлов Петрогліфи Кам’яної Могили в контексті єдиного історико-культурного простору Євразії. с.160

Валентин Пагор Започаткування реставраційних робі т на об’єктах культурної спадщини Кам’янця-Подільського у післявоєнний період (кінець 1940-х – 1950-ті рр.) . с.165

Алла Перепелиця Монумент на ознаменування боротьби українського народу під проводом Б. Хмельницького. с.170

Ігор Сьомочкін Надгробна плита Івана Федорова (Федоровича). с.176

Анна Полканова О памятниках на караимском родовом кладбище Балта Тиймэз и в с. Коуш (Шелковичное). с.184

Андрій Римар, Наталія Загрива Втрачена фонова забудова Верхньої лаври Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. с.189

Оксана Кондратьєва Об рази святих Кирила і Мефодія в монументальному живописі церкви Вознесіння с. Просяне. Слобожанський контекст. с.195

Денис Сикоза, Дмитрий Кобалия, Роман Додонов Предметы с затонувшего судна XVII века, найденного в устье Днепра в 1997 году. с.200

Ігор Старенький, Сергій Шпаковський Історія дослідження та стан збереження пам’ятки археології — городища на Кармалюковій горі біля села Привороття Друге Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. с.207

Людмила Томілович, Ірина Єрзіна, Микола Гайда, Елеонора Фічук Інвентаризація об’єктів культурної спадщини смт Сатанів Хмельницької області. с.213

Амелія Шамраєва Повоєнний період містобудівного розвитку Полтави за історико-архівними дослідженням и . с.223

Олександр Борисюк Поле Берестецької битви: заходи щодо збереження Михайлівської та Георгіївської церков. с.228

 П О В І Д О М Л Е Н Н Я

Ірина Борик Міжнародне та національне пам’яткоохоронне законодавство: короткий огляд. с.233

Віктор Баюк Фрески кляштору отців домініканців у Луцьку. с.237

Надія Мельник, Оксана Мельник Комплексне дослідження, охорона, туристична і рекреаційна презентація пам’яток археології, архітектури та природи на прикладі території однієї з іс торико-ландшафтних зон Національного заповідника “Давній Галич”. с.242

Іван Білько, Галина Кулик Використання GPS-технологі й в охороні археологічної спадщини на прикладі Харківської області. с.246

Лідія Голубчик Визначення меж територій пам’яток археології у Дніпропетровській області: практичний аспект. с.249

Віта Дзима, Ганна Манжара До питання дослідження та збереження пам’ятки архітектури — будинку музею Тараса Шевченка в Каневі: традиції, проблеми, перспективи. с.252

Надія Кукса Пам’яткоохоронні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові наприкінці ХХ – початку ХХ I ст. с.258

Ірина Литвиненко Місце поховання праху Віри Річ — перекладачки творів Т. Шевченка англійською мовою: досвід взяття на державний облік визначного міс ця історико-культурної спадщини. с.261

Наталія Мархайчук, Валентина Марьонкіна Пам’ятники Т. Г. Шевченкові 1900–1980-х рр. у Харківській області як нерухомі об’єкти культурної спадщини (з досвіду підготовки “харківського” тому “Зводу пам’яток історії та культури України”). с.264

Яніна Преображенська Проблеми збереження історико-культурної спадщини: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. с.267

Олена Жам, Наталія Ткаченко Перші пам’ятки народної дерев’яної архітектури Переяслав-Хмельницького державного історичного музею: особливості експонування. с.271

Сергій Шпаковський Увічнення Т. Г. Шевченка у пам’ятках культурної спадщини на Хмельниччині. с.275

Юрій Ляшко Проблеми охорони пам’яток археології на території Кам’янського району Черкаської області. с.278

Аліна Удовенко, Анатолій Кушнір Проектні пропозиції щодо реконструкції насаджень біля Кирилівської церкви у м. Києві. с.280

V A R I A

ЮВІЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ“МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПАМ’ЯТКООХОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

ПРАЦІ НАУКОВО -ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ПАМ’ЯТКООХОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (1997–2013)

I N M E M O R I A

Пам’яті Івана Романовича Михальчишина

Відомості про авторів

ЗАСАДИ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ “КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ”