Консервація і реставрація об’єктів культурної спадщини /за ред. І. Прокопенко. – Київ: Саміт-книга, 2021. – 436 с.: іл.

ISBN 978-966-986-329-4

З часу  видання першого методичного посібника з технології реставраційних робіт пройшло 25 років. За цей час головним органом охорони культурної спадщини стало Міністерство культури та інформаційної політики України, відбулися зміни в структурі пам’яткоохоронної галузі, з’явилися нові нормативні документи.

Україна визначилася з напрямком асоціації з Євросоюзом, тому наші реставратори отримали доступ до новітніх технологічних розробок провідних європейських фірм. Відбулися ґрунтовні зміни в технологічних процесах, з’явилися нові комплекси реставраційних матеріалів, які тепер широко застосовуються на практиці.

Новому поколінню реставраторів на протязі останніх двох десятиліть випало працювати в складних умовах, зважаючи на період соціальної перебудови в Україні, який наразі доповнився карантинними заходами. В умовах обмеженого фахового спілкування через економічні та соціальні причини є нагальна потреба у виданні спеціальної методичної літератури для підготовки фахівців-реставраторів XXI століття.

На жаль, за цей період від нас пішли корифеї української реставраційної школи: народні архітектори України Іван Могитич і Олег Граужис, архітектори-реставратори М. Говденко, Є. Лопушинська, Є. Пламеницька, Р. Викова, І. Іванченко, В. Шевченко, В. Корнєєва та ін., які до того ж були наставниками для молодих фахівців.

Світ чи не щодня робить крок уперед у вдо­сконаленні технології збереження пам’яток. Пам’ятка – це живий організм, який потребує постійного дослідження і догляду. Проведення техніко-технологічних досліджень матеріалів пам’яток архітектури і археології є основою для фахового догляду за станом пам’ятки.

Тому в Українському державному інституті культурної спадщини прийняте рішення про перевидання Методичного посібника з питань технології реставрації і консервації пам’яток культурної спадщини.

Над підготовкою видання працювали фахівці з різних регіонів України усіх поколінь реставраторів – від ветеранів до молодшого віку, які наразі відомі через активну роботу на терені охорони культурної спадщини в непростих умовах сьогодення.

Головний редактор: I. Прокопенко. Редакційна колегія: М. Бевз, Р. Гуцуляк, Ю. Стріленко.

У книзі зібрано методичні рекомендації з питань реставрації пам’яток архітектури, починаючи з основоположних принципів, комплексних наукових досліджень та архітектурно-археологічних пошукових робіт, які передують реставрації пам’ятки, і завершуючи технологічними процесами консервації і реставрації елементів пам’ятки: стародавніх мурувань, покрівлі, тиньку, оздоблення фасадів і інтер’єрів та їх матеріалів: дерева, каменю, кераміки, металу та ін. Окремий розділ присвячений реставрації вітражів, стінописів і мозаїк.

Збірник призначений для широкого кола спеціалістів, які працюють у галузі збереження пам’яток архітектури і археології.

УДК 904:72].025.4](072)

2021 © Міністерство культури та інформаційної політики України

2021 © Український державний інститут культурної спадщини

2021 © Кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів НУ «Львівська політехніка»

2021 © «Саміт-книга»