Український державний інститут культурної спадщини разом з УНК ІКОМОС та кафедрою Архітектури та реставрації НУ «Львівська політехніка» організували та провели (online) науково-практичний семінар «Історичні міста України – проблеми дослідження та збереження» Історичні міста відносяться до категорії «Історичних населених місць України», які зберегли повністю або частково свій історичний ареал з об’єктами культурної спадщини та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 878 включені до Списку історичних населених місць України. Український державний інститут культурної спадщини, розуміючи, що всі вони потребують особливого архітектурно-містобудівного підходу задля охорони і раціонального використання об’єктів нерухомої культурної спадщини, протягом 2019-2020 рр. багато уваги приділяв розробленню історико-архітектурних опорних планів з  визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів. Тому на науково-практичному семінарі фахівцями УДІКС та запрошеними учасниками були обговорені актуальні проблеми містобудівної та пам`яткоохоронної діяльності: стан забезпеченості містобудівною документацією історичних міст України, класифікацію історичних міст, необхідність законодавчих та нормативних змін та ін.