ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

Науково-проєктна документація, що регламентує містобудівну діяльність у довкіллі пам’яток з метою збереження їх самих, історичного середовища, виявлення їх композиційно-художньої цінності та доцільного використання територій зон охорони.

Науково-проєктна документація, яка розробляється у складі генеральних планів історичних населених місць та в якій відображається інформація про нерухомі об’єкти культурної спадщини населеного пункту, пов’язану з ними історичну забудову (значні й рядові історичні будівлі); землі історико-культурного призначення; пам’ятки природи, природні заповідники, цінні природні ландшафти; межі історичних ареалів населеного місця; межі зон охорони пам’яток культурної спадщини, що є діючими на час складання історико-архітектурного опорного плану.

Історико-архітектурна довідка (історична записка) об’єкта культурної спадщини – науково-дослідна робота, що є складовою частиною предпроєктної та проєктної документації на реставрацію, консервацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт об’єктів культурної спадщини та відтворення втраченої забудови.

Науково-дослідна робота, що передбачає комплексне дослідження пам’ятки культурної спадщини, фіксацію, визначення її антропологічної, археологічної, естетичної, етнографічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності, встановлення предмету охорони.

Пам’яткоохоронна документація, що встановлює режим використання пам’ятки культурної спадщини або її частини. В охоронному договорі вказуються особливості використання пам’яток культурної спадщини, види та терміни виконання реставраційних, консерваційних, ремонтних робіт, робіт з облаштування її території, інших заходів, необхідність яких визначається відповідним органом охорони культурної спадщини.

Термін виготовлення науково-проектної, наукової, пам`яткоохоронної документації від 30 календарних днів з дня сплати у відповідності до кошторисної документації, яка розраховується за окремими кошторисами.

Оплата здійснюється згідно з договором у безготівковій формі на рахунок УДІКС, зареєстрований в органі Держказначейства України.

Довідки за телефоном: (044) 272-52-07