/За ред. Т.А.  Бобровського. Відп. за вип. А.І. Звіряка – К., 2014. – 280 с. – (Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень).

Монографію присвячено питанням розроблення номінаційної документації по кількох об’єктах із Попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, перш за все тих, які перебувають в оперативному управлінні адміністрацій історико-культурних заповідників. Зокрема, у співробітництві з фахівцями відповідних закладів упродовж 2011 – 2012 рр. було виконано номінаційні досьє та плани управління по таких об’єктах, як Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора (Національний заповідник “Херсонес Таврійський” у м. Севастополі), Археологічна пам’ятка “Кам’яна Могила” (Національний заповідник “Кам’яна Могила”), Історичне середовище столиці кримських ханів у місті Бахчисараї (КРУ “Бахчисарайський історико- культурний заповідник”).

Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО було висловлено побажання до сторін Конвенції широко оприлюднювати номінаційні досьє нових пропозицій до Списку Всесвітньої спадщини ще на стадії їх розгляду. На цю вимогу НДІ пам’яткоохоронних досліджень підготував текстові, ілюстративні та графічні матеріали до видання “Історико-культурні заповідники: Номінаційні досьє об’єктів культурної спадщини, що запропоновані Україною для занесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО”. До складу видання увійшли розробки Інституту – номінаційні досьє на об’єкти культурної спадщини, які пропонуються для занесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: “Археологічна пам’ятка “Кам’яна могила”, “Історичне середовище столиці кримських ханів у місті Бахчисараї”, “Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора (V ст. до н. е. – XIV ст. н. е.)”.

Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, культурологів, істориків, археологів, краєзнавців, мистецтвознавців, музейних працівників, працівників органів охорони культурної спадщини, органів містобудування і архітектури, органів місцевого самоврядування, студентів і викладачів навчальних закладів, активістів Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, інших громадських організацій, а також усіх, хто цікавиться історією й культурною спадщиною України.

Рецензенти: директор Центру пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, кандидат історичних наук О.М. Титова; старший науковий співробітник НДІ пам’яткоохоронних досліджень, кандидат архітектури І.О. Касяненко.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень.

УДК 351.853(477)  ББК 67.9(4Укр)401  ISBN 978-966-139-035-4

© Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури України, 2014

© СПД Павленко, оформлення, 2014