Автори-упорядники: Сердюк Олена Михайлівна Бобровський Тимур Анатолійович Кириленко Людмила Миколаївна

Збірник містить систематизоване зібрання законодавчих актів у сфері охорони культурної спадщини. Публікуються міжнародно-правові документи і нормативно-правові акти України, які регулюють питання, що стосуються збереження культурної спадщини. Нормативно-правові акти у збірнику упорядковані відповідно до їх розділів: Конвенції ратифі­ковані Україно, Конституція та кодекси України, Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, Наказ Мінкультури, Мінрегіонбуду, Держкультурспадщини. Видання розраховано на фахівців у галузі охорони культурної спадщини, юристів, науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, кого цікавить культурна спадщини України та питання її правової охорони.

Тексти нормативних актів станом на червень 2011 року.

Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень (протокол № 2 від 22 березня 2011 р.)

Чернігів: ВАТ «РВК «Деснянська правда», 2011/ – 796 с.

ISBN 978-966-502-507-1

© Авторський колектив, 2011

Завантажити Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної спадщини