Історико-культурні заповідники України. Довідкове видання/Автори-упорядники: Зливкова О.О., Градун Е.Ю., Звіряка А.І., Єрзіна І.В. – К.: Фенікс, 2007. – 176 с.

Довідкове видання «Історико-культурні заповідники України» стало результатом плідної співпраці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень та Державної служби з питань національної культурної спадщини Міністерства культури і туризму України з історико-культурними заповідниками України. Інформація про кількість пам’яток та кількість фондових одиниць вказується згідно з наданими заповідниками відомостями. Довідник спрямований на поширення знань не тільки про історико-культурні заповідники, а й в цілому про національну культурну спадщину держави.

УДК 726.6(477-751.2)(035)  ББК 85.11(4Укр)я2  ISBN 978-966-651-552-3

©НДІ пам’яткоохоронних досліджень, 2007

©Фенікс, оригінал-макет, 2007

Відкрити книгу