Робота «План організації території Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у м. Переяславі-Хмельницькому з визначенням меж та зон охорони пам’яток заповідника» виконана Науково-дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень в 2010 – 2011 рр. на замовлення Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Актуальність цієї розробки зумовлюється розташуванням заповідника в умовах міської забудови, динаміка розвитку якої може загрожувати цілісності ансамблю споруд заповідника та об’єктам археологічної спадщини, розташованим як на його території, так і навколо неї.

Метою роботи було забезпечення збереження та доцільного використання пам’яток та об’єктів культурної спадщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у м. Переяславі-Хмельницькому шляхом розроблення Плану організації території заповідника з визначенням меж та зон охорони пам’яток заповідника, визначення режимів використання території заповідника та зон охорони пам’яток заповідника.

Результатом науково–дослідної роботи став План організації території Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у м. Переяславі-Хмельницькому Київської області. Розроблено історико-архітектурний опорний план м. Переяслава-Хмельницького в межах заповідника та зони його впливу. Визначено межі території та зон охорони пам’яток заповідника, режими використання території заповідника, зон охорони пам’яток заповідника, а також черговість заходів щодо охорони та використання пам’яток заповідника, збереження традиційного характеру середовища.

Опрацьовані матеріали дозволяють обґрунтувати коригування історико-архітектурного опорного плану м. Переяслава-Хмельницького в частині уточнення меж території та зон охорони Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у м. Переяславі-Хмельницькому.

Визначаючи зони охорони заповідника, авторський колектив керувався напрацюваннями Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування (колишнього КиївНДІТІАМ), яким у 1972 р. було здійснено коригування історико-архітектурного опорного плану та зон охорони пам’яток м. Переяслава-Хмельницького, що було затверджено Генеральним планом м. Переяслава-Хмельницького у 1972 р. При визначенні зон охорони не завжди було дотримано необхідного принципу прокладання меж зон вздовж топографічних рубежів. Усунувши цей недолік, ми, крім того, дещо поширили охоронну зону за рахунок окремих ділянок міста, які дотепер зберігають переважно традиційний характер забудови (що потребує певних охоронних режимів використання), а, головне, охоплюють найважливіші в історико-культурному сенсі частини стародавнього Переяслава (дитинець та окольне місто).

У складі цієї роботи проведено значний обсяг історико-містобудівних досліджень і зроблено теоретичні висновки, проаналізована вся археологічна спадщина міста за результатами новітніх досліджень, зроблене коригування історико-архітектурного опорного плану, визначено межі й режими використання території заповідника та його зон охорони (зон охорони пам'яток); визначено заходи з охорони та використання пам'яток заповідника, збереження традиційного характеру середовища (у тому числі видів та етапності проведення робіт). Розроблено пропозиції щодо архітектурно-планувальної і ландшафтної організації території заповідника.

Результати роботи представлені двома основними креслениками:

- Історико архітектурний опорний план НІЕЗ «Переяслав» у м. Переяславі-Хмельницькому з визначенням території та зон охорони пам'яток;

- Основне креслення плану організації території НІЕЗ «Переяслав» у м. Переяславі-Хмельницькому. Основне креслення (архітектурно-планувальна і ландшафтна організація території, функціональна організація території, транспортно-пішохідна схема, туристично-екскурсійні маршрути).

План організації території Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у м. Переяславі-Хмельницькому з визначенням меж та зон охорони пам'яток заповідника виконано під науковим керівництвом кандидата архітектури В. Вечерського (автор вступу, тексту розділу «Нормативні та методичні основи розроблення плану організації території заповідника», співавтор концепції меж та зон охорони пам’яток заповідника та режимів їх використання, співавтор тексту розділів «Визначення меж і режимів використання території заповідника» «Функціональна організація території заповідника», списку бібіліографічних та архівних джерел), авторським колективом у складі істориків О. Сердюк (загальна координація робіт), О. Попельницького (відповідальний виконавець, натурні обстеження об'єктів культурної спадщини у межах території заповідника та його охоронних зон, фотофіксація, автор тексту розділу «Заходи з охорони та використання об’єктів культурної спадщини і відтворення традиційного характеру середовища заповідника», співавтор концепції меж та зон охорони пам'яток заповідника та режимів їх використання, співавтор тексту розділів «Історико-архітектурний опорний план», «Визначення меж і режимів використання території заповідника», «Визначення меж і режимів використання зон охорони заповідника», «Функціональна організація території заповідника», переліків пам’яток та об’єктів культурної спадщини заповідника, переліку бібліографічних та архівних джерел, виконавець графічної частини: історико-архітектурного опорного плану, меж території заповідника та зон охорони пам’яток; генерального плану розвитку заповідника), юриста Л. Савостіної (натурні обстеження об'єктів культурної спадщини у межах території заповідника та його охоронних зон, фотофіксація, формування переліку та альбому фотофіксації пам’яток та об’єктів культурної спадщини у межах території заповідника та його охоронних зон, переліків пам'яток та об’єктів культурної спадщини заповідника, співавтор списку бібліографічних та архівних джерел), археолога А. Закружецької (натурні обстеження археологічних об'єктів у межах території заповідника та його охоронних зон, фотофіксація, визначення меж зони охорони археологічного культурного шару та території пам’яток археології. Співавтор тексту розділів), мистецтвознавці А. Звіряки (натурні обстеження ландшафту у межах території заповідника та його охоронних зон. Співавтор тексту розділів «Історико-архітектурний опорний план» та «Визначення меж і режимів використання території заповідника»).

Практичне значення цієї роботи полягає в тому, що План організації території заповідника слід покласти в основу подальшої діяльності заповідника, реставрації, музеєфікації та використання його пам'яток, благоустрою території, розвитку туристичної інфраструктури, а також реконструкції (регенерації) окремих кварталів чи комплексів історичної забудови в зонах охорони заповідника.