За ред. Вечерського В.В.; Відп. за вип. Сердюк О.М. – К.:, 2011. – 276 с; 136 іл. (Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень).

Рецензенти: доктор архітектури, професор Бевз М. В., доктор архітектури, професор Дьомін М. М.

Ця наукова монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням українських міст, а саме – розробленню науково-проектної документації, яка включає історико-архітектурні опорні плани, визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток, визначення меж та режимів використання територій історичних ареалів. Без такої науково-проектної документації розроблення генеральних планів міст, іншої містобудівної документації не допускається.

Ця монографія продовжує серію, започатковану в 2008 р. монографіями “Історико-містобудівні дослідження Чернівців” та “Історико-містобудівні дослідження Одеси” Тут узагальнений досвід Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень щодо розроблення такої науково-проектної документації по містах Василькову Київської області, Ізмаїлу Одеської області, Вінниці, Горлівці Донецької області. Результатами зазначених досліджень є забезпеченість кожного з цих чотирьох міст повним комплектом науково-проектної документації, спрямованої на збереження нерухомої культурної спадщини. Відтак ця монографія може бути методичним орієнтиром при розробленні такої документації по інших історичних містах.

Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, культурологів, істориків, археологів, краєзнавців, мистецтвознавців, музейних працівників, працівників органів охорони культурної спадщини, органів містобудування та архітектури, органів місцевого самоврядування, студентів та викладачів навчальних закладів, активістів Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, а також всіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною України.

© Авторський колектив, 2011

Завантажити книгу