за ред. Вечерського В.В.; відп. за вип. Сердюк О.М. — К.: Фенікс, 2008. — 156 с; 249 іл. – Бібліогр.

Рецензенти: доктор архітектури, професор Бевз М.В. доктор архітектури, професор Дьомін М.М.

Наукова монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням одного з провідних і найсвоєрідніших історичних міст України — Одеси, яке занесене до затвердженого Урядом Списку історичних населених місць України.

Метою досліджень є забезпечення збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища Одеси шляхом розроблення історико-архітектурного опорного плану міста та проекту зон охорони пам’яток, визначення меж і режимів використання територій історичних ареалів міста.

У роботі застосовано методи теоретичних досліджень, у т.ч. структурно-генетичного аналізу і синтезу, методи бібліографічних, архівних, картографічних, іконографічних досліджень, а також методи емпіричних досліджень: натурні дослідження, порівняння та картографування.

Результатами цієї роботи є історико-архітектурний опорний план міста та проект зон охорони пам’яток, визначені межі й режими використання територій історичних ареалів міста, рекомендації щодо коригування місцевих правил забудови та збереження традиційного характеру середовища.

Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, мистецтвознавців, культурологів, істориків, краєзнавців, бібліотечних і музейних працівників, працівників органів охорони культурної спадщини, органів містобудування та архітектури, органів місцевого самоврядування, студентів та викладачів навчальних закладів, активістів Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, а також всіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною України загалом і Одеси зокрема.

Завантажити книгу