Присвячується пам’яті видатного українського пам’яткоохоронця, почесного громадянина м. Києва, академіка Петра Тимофійовича Тронька

За ред. Вечерського В.В.; Відп. за вип. Сердюк О.М. — К.:, 2011. — 454 с; 147 іл. — Бібліогр.: с. 244—277. (Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень).

ІSBN 978-966-651-959-0

Рецензенти: доктор архітектури, професор Бевз М.В. доктор архітектури, професор Слєпцов О.С. доктор історичних наук, професор Горбик В.О. архітектор Романченко О.А.

Ця наукова монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням Києва, а саме – розробленню науково-проектної документації, яка включає коригування історико-архітектурного опорного плану, визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток, а також територій історичних ареалів. Без такої науково-проектної документації розроблення нового генерального плану Києва не допускається.

Монографія продовжує серію, започатковану в 2008 р. монографіями «Історико-містобудівні дослідження Чернівців», «історико-містобудівні дослідження Одеси» та монографіями 2011 р. «Історико-містобудівні дослідження міст України» (міст Васильків Київської області, Ізмаїл Одеської області, Вінниця, Горлівка Донецької області), «Історико-містобудівні дослідження Керчі». Тут узагальнено напрацювання Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень щодо розроблення такої науково-проектної документації по Києву 2009—2011 рр. Результатами зазначених досліджень є забезпеченість столиці України повним комплектом науково-проектної документації, спрямованої на збереження нерухомої культурної спадщини. Відтак ця монографія може бути методичним орієнтиром, посібником при розробленні такої документації для інших великих історичних міст, таких як Львів, Харків, Сімферополь.

Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, культурологів, істориків, археологів, краєзнавців, мистецтвознавців, музейних працівників, працівників органів охорони культурної спадщини, органів містобудування і архітектури, органів місцевого самоврядування, студентів і викладачів навчальних закладів, активістів Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, інших громадських організацій, а також усіх, хто цікавиться історією й культурною спадщиною столиці України.

УДК 711.4(477-25)(091) ББК 85.118г(4Укр-2к)

© Авторський колектив, 2011

© Видавництво «Фенікс», оформлення, 2011

Відкрити Історико-містобудівні дослідження Києва

Карти