Присвячується пам’яті видатного українського архітектора, доктора архітектури, професора, лауреата Державних премій України в галузі архітектури, Народного архітектора України Білоконя Юрія Миколайовича

Ієвлева В.П., Котушко О.А., Закружецька А.Ю., Бобровський Т.А, Градун Е.Ю.;за ред. В.П. Ієвлевої. – Чернігів: ВАТ «РВК «Деснянська правда», 2011 р. – 180 с; 85 іл. – Література та джерела.

Рецензенти: доктор історичних наук, професор Горбік В.О. кандидат архітектури, професор Прибєга Л.В. кандидат історичних наук Денисенко Г.Г.

Консультант: Заслужений працівник культури АР Крим Санжаровець В.П.

Наукове видання висвітлює історико-містобудівні дослідження найдавнішого міста нашої держави – Керчі, які були проведені до розробки нового генерального плану. У Списку історичних населених місць України Керч посідає одне з провідних місць завдяки унікальним об’єктам нерухомої культурної спадщини антич­ного часу, серед яких найбільш відомими є: Пантікапей, столиця Боспорської держави, Німфей, Мірмекій, Порфмій, Парфеній та Тірітака, що розташовані в сучасних межах м. Керчі, і що з 1987 р. охороняються в складі територій Керченського державного історико-культурного заповідника. Двадцятишестивікове місто є скарб­ницею нерухомої культурної спадщини європейського рівня. Колективна монографія НДІ пам’яткоохоронних досліджень присвячена методичним аспектам щодо виконання науково-проектної розробки – історико-архітектурного опорного плану м. Керчі – який включає визначення зон та режимів найцінніших міських територій, передусім історичного ареалу, та комплексних об’єктів спадщини, що втілюють в собі характерні риси та особливості цього унікального стародавнього міста. Мета досліджень полягає у сприянні подальшого збереження культурної спадщини Керчі в комплексі з її цінною природною основою; традиційного характеру історичного міського середовища; композиційно-розпланувальних та ландшафтно-видових особливостей міста тощо. Результатом досліджень є пропозиції певних нормативно-регулятивних засад, які в подальшому мають сприяти охоронним заходам у збереженні всього комплексу нерухомої спадщини міста Керчі.

Пропонується для архітекторів, істориків, краєзнавців, фахівців у сфері охорони культурної спадщини, працівників органів охорони культурної спадщини, музейних співробітників, студентів вищих навчальних закладів тощо, а також для всіх тих, хто небайдужий до справи охорони культурної спадщини України та АР Крим.

©Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень, 2011

© Ієвлева В.П., Кожушко О.А., Закружецька А.Ю., Бобровський Т.А., Градун Е.Ю., 2011