за ред. Вечерського В. В.; відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: Фенікс, 2008. – 106 с; 58 іл. – Бібліогр.: с. 96—101. Рецензенти: доктор архітектури, професор Дьомін М.М.; доктор архітектури, професор Бевз М.В.

Наукова монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням міста Чернівці, занесеного до Списку історичних населених місць України, його ландшафту, розплануванню, забудові, об’єктам культурної спадщини.

Результатами цієї роботи є скориговані історико-архітектурний опорний план міста та проект зон охорони пам’яток, визначені межі й режими використання територій історичних ареалів міста, рекомендації щодо коригування місцевих правил забудови та збереження традиційного характеру середовища.

Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, мистецтвознавців, культурологів, істориків, краєзнавців, бібліотечних і музейних працівників, працівників органів охорони культурної спадщини, органів містобудування та архітектури, органів місцевого самоврядування, студентів та викладачів навчальних закладів, активістів Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, а також всіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною України.

Видання присвячене 600-річчю першої згадки про місто Чернівці в історичних джерелах.

Книга та ілюстрації