Присвячується пам’яті видатного українського музейчика і пам’яткоохоронця, засновника і першого директора Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», Героя України Михайла Івановича Сікорського

За ред. Вечерського В.В.; Відп. за вип. Сердюк О.М. — К.: Фенікс, 2011. — 192 с; 74 іл. — Бібліогр. (Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень).

ІSBN 978-966-651-737-4

Рецензент: кандидат історичних наук Титова О.М.

Ця наукова монографія продовжує дослідження, опубліковане у 2011 р. і присвячене проблемам розроблення генеральних планів розвитку державних історико-культурних заповідників України (Історико-культурні заповідники К., 2011). Відповідно до нещодавніх змін законодавчої бази, коли на зміну генеральним планам розвитку заповідників прийшли плани організації їхніх територій, у цій монографії узагальнено унікальний досвід Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень щодо розроблення планів організації території заповідників як основної та вкрай необхідної науково-проектної документації, що визначає функціонування і подальший розвиток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у м. Києві, Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у м. Переяславі-Хмельницькому Київської області та Державного історико-культурного заповідника «Посулля» у с. Пустовійтівка Роменського району Сумської області.

Комплекси пам’яток цих заповідників мають універсальне історико-культурне значення. З огляду на це метою розроблення планів організації території заповідників є забезпечення збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища, ефективного використання їх для культурного поступу українського суспільства. V роботі застосовано методи теоретичних досліджень, у т. ч. структурно-генетичного аналізу і синтезу, методи бібліографічних, архівних, картографічних, іконографічних досліджень, а також методи емпіричних досліджень: натурні дослідження, порівняння та картографування. Результатами цієї роботи є науково-проектна документація, спрямована на збереження і оптимальне використання пам’яток та традиційного характеру середовища кожного з представлених тут заповідників. Відтак ця монографія, як і попередня, може бути методичним орієнтиром при розробленні аналогічної науково-проектної документації.

Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, мистецтвознавців, культурологів, істориків, археологів, краєзнавців, працівників заповідників, музеїв, органів охорони культурної спадщини, містобудування та архітектури, студентів і викладачів навчальних закладів, активістів Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, а також усіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною України.

© Авторський колектив, 2011

© Видавництво «Фенікс», оформлення, 2011