За ред. Вечерського В.В.; Відп. за вип. Сердюк О.М. – К.:, 2011. – 292 с; 97 іл. (Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень).

Рецензенти: доктор архітектури, професор Бевз М.В., доктор архітектури, професор Дьомін М.М.

Ця наукова монографія присвячена проблемі розроблення генеральних планів розвитку державних історико-культурних заповідників України. Тут узагальнений досвід Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень щодо розроблення такої науково-проектної документації по заповідниках у Чернігові (Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”), Києві (Національний історико-меморіальний заповідник “Биківнянські могили”), с-щі Мирне Мелітопольського р-ну Запорізької обл. (Національний історико-археологічний заповідник “Кам’яна Могила”) та с. Урич Сколівського р-ну Львівської обл. (Державний історико-культурний заповідник “Тустань”).

Ландшафт, розпланування, об’ємно-просторова композиція, забудова, пам’ятки та об’єкти культурної спадщини цих заповідників мають не лише національне, а й загальноєвропейське культурне значення. Відтак метою розроблення генеральних планів розвитку заповідників є забезпе­чення збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища, ефективного використання їх у сучасних соціокультурних умовах. У роботі застосовано методи теоретичних досліджень, у т. ч. структурно-генетичного аналізу і синтезу, методи бібліографічних, архівних, картографічних, іконографічних досліджень, а також методи емпіричних досліджень: натурні дослідження, порівняння та картографування. Результатами цієї роботи є науково-проектна документація, спрямована на збереження і оптимальне використання пам’яток та традиційного характеру середовища кожного з представлених тут заповідників. Відтак ця монографія може бути методичним орієнтиром при розробленні генеральних планів розвитку інших заповідників.

Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, мистецтвознавців, культурологів, істориків, археологів, краєзнавців, бібліотечних і музейних працівників, працівників органів охорони культурної спадщини, органів містобудування та архітектури, органів місцевого самоврядування, студентів та викладачів навчальних закладів, активістів Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, а також всіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною України.

© Авторський колектив, 2011