Міста, селища/села, що зберегли повністю або частково свій історичний ареал з об’єктами культурної спадщини постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 внесені до Списку історичних населених місць України і потребують розроблення та затвердження науково-проєктної документації з визначення меж історичних ареалів. Тому для міста Лисичанська Луганської області, яке вищезазначеною постановою включено до Списку, колективом науковців Українського державного інституту культурної спадщини розроблено «Історико-архітектурний опорний план міста Лисичанська Луганської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів». Робота була виконана на замовлення Управління будівництва та архітектури Лисичанської міської ради. Об`єктом дослідження були території історичних районів міста в сучасних адміністративних межах, а метою – забезпечення збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини, розпланування та традиційного характеру середовища. Для досягнення цієї мети були проведені історико-архітектурні та містобудівні дослідження, вивчено архівні джерела розпланування й забудов. (Під час проведення натурних досліджень міста Лисичанська, окрім об`єктів культурної спадщини, які вже перебувають на державному обліку, було виявлено ще 26, які пропонуються для взяття на державний облік за видами «архітектура», «історія», «містобудування», «археологія»). Після проведення Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України (протокол від 30.10.2019 № 143), на якій були схвалені та рекомендовані до погодження (з врахуванням зауважень) межі та режими використання історичного ареалу міста Лисичанська, науково-проєктна документація «Історико-архітектурний опорний план міста Лисичанська Луганської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів» була затверджена наказом Міністерства культури України від 27.12.2019 № 973.