Актуальність даної роботи, яка була виконана Науково-дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень, визначається історико-меморіальною цінністю території Заповідника, що потребує свого захисту, подальшого дослідження та впорядкування, з метою збереження традиційного характеру середовища та духу місця території, визначення шляхів подальшого розвитку Заповідника відповідно до покладених на нього завдань.

Опрацьовані матеріали дозволяють обґрунтувати внесення змін до історико-містобудівного та історико-архітектурного опорних планів м. Києва, в частині уточнення меж заповідних територій.

В складі роботи проведено історико-містобудівні дослідження, інвентаризацію об’єктів (пам’яток) та визначено історико-меморіальну цінність території Заповідника. Було також визначені межі функціональних зон території Заповідника та заходи з охорони, використання, музеєфікації об’єктів (пам’яток) Заповідника, збереження традиційного характеру середовища (у тому числі види та етапність робіт). Розроблено пропозиції щодо архітектурно-планувальної і ландшафтної організації території Заповідника.

Практичне значення цієї роботи полягає в тому, що Генеральний план розвитку є основою подальшої діяльності Заповідника, в частині музеєфікації та використання пам’яток, благоустрою території, розвитку інфраструктури.