Шкурко С. К. Археологічна карта міста Кам’янця-Подільського (за матеріалами досліджень 1952–1974 рр.) / С. К. Шкурко ; за наук. ред. канд. архітектури О. А. Пламеницької. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2017. – 120 с.
Праця становить науковий звіт про спостереження за першими археологічними розвідками на території Кам’янця-Подільського, які проводилися в 1952–1974 рр. Описуються археологічні знахідки широкого хронологічного діапазону від доісторичної доби до пізнього Середньовіччя, що є свідченням прадавнього походження Кам’янця-Подільського і безперервного заселення острова Старого міста. Праця, доповнена науковими коментарями, публікується вперше.
Для істориків, археологів, архітекторів, музеєзнавців, краєзнавців і всіх тих, хто цікавиться минувшиною Кам’янця-Подільського.
ББК 63.48(4Укр–4Хме)
© С. К.Шкурко, текст, 2017
© ПП «Медобори-2006», видання, 2017