Структура видання “Атлас стародавніх будівельних матеріалів”

Вступ – загальна характеристика особливостей складу стародавніх будівельних розчинів.

З 70-х років ХХ ст. на Україні почалося вивчення стародавніх будівельних розчинів на пам’ятках архітектури  періоду Київської Русі Х–ХІІІ ст. Визначено первісний склад давньоруських розчинів та особливостей технології їх виготовлення. В подальшому це виявилось допоміжним фактором (ознакою) для визначення дати побудови пам’яток цього історичного  періоду.

Планується видання «Атласу стародавніх  будівельних матеріалів», в структурі якого будуть інформативні розділи про особливості технології приготування будівельних розчинів в будівлях і спорудах як різних регіонів, так і різних історичних періодів на території України.

Особливості складу будівельних розчинів в історичному аспекті – давньогрецький, римський та візантійський періоди та їх вплив на розвиток будівельної технології на території Київської Русі.

І розділ.

Пам’ятки архітектури Київської Русі  Х – ХІІІ ст.

  1. Пам’ятки архітектури Стародавнього Києва Х – ХІІІ ст.
  2. Пам’ятки архітектури на території Київської Русі Х – ХІІІ ст.

(на території України, Російської Федерації, Білорусі, Прибалтики?).

ІІ розділ.

Пам’ятки архітектури  XIVXVIIІ ст. на території України.

  1. Пам’ятки архітектури Східного регіону України – Київ, Чернігів, і ін.
  1. Пам’ятки архітектури Західного регіону України – Поділля, Волинь, Закарпаття
  1. Пам’ятки архітектури Південного регіону України – Кримський, Одеський регіони.

ІІІ розділ.

Пам’ятки архітектури  XІХ – XХ ст. на території України.

Особливості складу будівельних розчинів будуть представлені на прикладі окремих пам’яток архітектури різних регіонів на території України з найдавніших часів і до наших днів згідно переліку (див. таблицю).