«Коли здається, що весь світ налаштований проти тебе, пам’ятай, що літак злітає проти вітру!» казав Генрі Форд, тому всі обмеження 2020 року ускладнили, але не зупинили плідну працю науковців та проєктантів УДІКС. Інститут завжди досягав якісних результатів в реалізації політики держави у сфері охорони культурної спадщини і минулий рік не став винятком. Були розроблені «Методичні рекомендації щодо визначення критеріїв пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України», виконані доручення Міністерства культури та інформаційної політики щодо впровадження електронного обліку об`єктів культурної спадщини та забезпечення формування Державного реєстру нерухомих пам`яток України. Проведено оцінку історико-культурного потенціалу місць включених до Списку історичних населених місць України та розроблено історико-архітектурні опорні плани Каховки, Кропивницького, Лисичанська, доопрацьовані історико-архітектурні опорні плани Вінниці та Луцька. Підготовлені не тільки оцінки впливу запроектованих містобудівних перетворень на видатну універсальну цінність об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а й розроблені зони охорони для багатьох пам`яток столиці України. Протягом 2020 року науковці УДІКС проводили історико-архівні дослідження пам`яток культурної спадщини, їх фотофіксацію, визначали  історичні, мистецькі, наукові та художні цінності, встановлювали предмети охорони, визначали особливості використання пам’яток культурної спадщини, види та терміни виконання реставраційних, консерваційних, ремонтних робіт. Результатом таких комплексних досліджень пам`яток культурної спадщини стало розроблення облікової та пам`яткоохоронної документації. Було проведено багато онлайн-нарад та круглих столів, присвячених проблематиці пам`яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні  У 2021 році УДІКС ставить перед собою цілий ряд амбітних завдань, які, як очікується, дозволять вдосконалити пам`яткоохоронну діяльность.