УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (УДІКС) є культурно-просвітницьким центром, що належить до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України.

Метою інституту є збереження і захист культурної спадщини України, підвищення інтересу широкої громадськості до культурного надбання, а також досягнення балансу між історико-культурним  середовищем і новими архітектурними втіленнями.

Інститут створений у 1995 році і на сьогодні проводить наукову, науково-організаційну та науково-технічну діяльність, має всі умови для підвищення ефективності наукових досліджень і використання їх результатів у сфері охорони культурної спадщини.

Діяльність інституту спрямована на практичне вирішення проблем, пов’язаних з дослідженням і охороною пам’яток, розробленням нормативних документів, які спрямовані на збереження та створення належних умов для використання об’єктів культурної спадщини.

В інституті працюють кваліфіковані виконавці – історики, архітектори, музеєзнавці, юристи, які є науковими співробітниками, фахівцями в галузі охорони культурної спадщини. Для виконання запропонованої роботи інститут має сучасне науково-технічне та програмне забезпечення.

Основні напрями наукової діяльності Інституту:

– здійснення науково-дослідної, науково-технічної та науково-організаційної діяльності з метою забезпечення практичного вирішення проблем охорони об’єктів культурної спадщини, у тому числі пам’яток;

– здійснення прикладних наукових досліджень у сфері охорони культурної спадщини;

– розроблення науково-проектної документації з визначення зон охорони пам’яток культурної спадщини, історичних ареалів та історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць, реставрації та консервації пам’яток культурної спадщини;

– розроблення проектів нормативних актів та методичних матеріалів з питань охорони культурної спадщини;

– здійснення наукової та науково-технічної експертизи;

– здійснення наукових та науково-практичних контактів з фахівцями та організаціями аналогічних структур за кордоном;

– популяризація результатів наукових досліджень;

– виконання інших наукових та науково-дослідних робіт.

У структурі інституту діє 11 відділів, з них один – регіональний:

 • Науково-методичного забезпечення формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України
 • Відділ містобудівних досліджень та документації
 • Відділ науково-проєктної документації пам’яток
 • Відділ підготовки пам’яткоохоронної документації
 • Відділ методичного забезпечення діяльності історико-культурних заповідників
 • Відділ збереження культурної спадщини регіонів
 • Відділ популяризації культурної спадщини та видавничої діяльності
 • Відділ бухгалтерського обліку та звітності
 • Відділ планово-економічної роботи
 • Відділ забезпечення діяльності адміністративного апарату
 • Відділ служби замовника
 • Відділ інвестиційних проєктів